Een yoga-aspect

Het ‘yogaknietje’ - een waarschuwing;

Het yogaknietje is een zeer pijnlijke blessure van het kraakbeen van de knie. Het is van belang, dat we ons bewust zijn van het risico op deze blessure, bij het beoefenen van yoga.

Voorkom het yogaknietje

De Gomukhasana op de foto laat zien wat wij bedoelen met het forceren van de knieën, waardoor een yogaknietje zou kunnen ontstaan. Er is een hele serie klassieke asana's met dit risico.

Bij te weinig lenigheid in het bekken geven de diverse asana's risico op het forceren van de knieën. Liggen de op de vloer en daarboven liggende knieën niet ontspannen, zodat er zijwaartse druk ontstaat, dan is de houding (nu op de foto hierboven) op latere leeftijd taboe.

Deze leeftijdsgrens ligt in de pubertijd. De blessure, die kan ontstaan heet met een populaire naam yogaknietje. Deze naam is geleend uit de voetbalsport. Dat yogaknietje is een slecht- vaak on-herstelbare beschadiging van het kraakbeen aan de binnenkant of de buitenkant van knie.

Ter voorkoming van het yogaknietje moeten we deze asana's dus als kind aanleren, zodat het heup- en kniegewricht zich kunnen aanpassen. Aan voorbeelden van nog niet genoemde asana's, waarbij we extra op onze knieën moeten letten noemen we hier: de Ardha Matsyendrasana, de Baddha Ardha Matsyendrasana, de Eka Pada Kapotasana, de Guptasana, de Gupta Padmasana, de Janusirsasana, de Malasana, de Marichyasana, de Padmasana, de Parivrtta Janusirsasana, de Simhasana en de Vrksasana. Wij zoeken vrijwillige naaktmodellen om deze asana's aan onze site toe te voegen.