Een yoga-aspect

Het ‘torsen’ - een vorm van strekken

We draaien de schoudergordel ten opzichte van de bekkengordel (Eng. torsion, twist; Ned. de torsie). Bij Yoga vormen we hiermee vaak een strekking.

Zittend torsen op de vloer

Naast voorwaarts- en achterwaarts buigen is torsen de derde bewegings- en strekrichting in haptoyoga. In de praktijk zien we het gebruik van deze strekrichting binnen de Twisthouding.

Deze Twisthouding is afgebeeld op de foto hierboven. In een dergelijke Zittorsie blokkeren we het bekken, zodat we met behulp van de armen kunnen torsen. Het is de bedoeling daarbij de rug zo recht mogelijk te houden voor een zuivere torsie. In de praktijk echter, ontkomen we niet aan een lichte achter- danwel voorwaartse buiging. Vanzelfsprekend dienen de docenten er op te letten dat hun cursisten in deze houdingen rechtop zitten.

Staande torsen kan ook

Bij staande torsen is de bovengenoemde blokkade niet echt mogelijk. Een goed voorbeeld is het Lostorsen op de banner hieronder. Bij deze vorm ontstaat er slechts een semi-blokkade in de benen.

Deze tegenhoudende kracht is afhankelijk van de spreidstand. Hoe wijder de benen hoe meer het bekken wordt tegen gehouden; maar het verende gevoel blijft. Pas bij 180° in de Upavista Konasana kunnen weer van een echte blokkade spreken. Inmiddels is staan overgegaan naar zitten. Voor het Lostorsen is een echte blokkade niet nodig, want in deze corrector strekken we niet. Verder helpt het veren in de benen bij de dynamiek. Helaas komt er op latere leeftijd soms een situatie, waarin staande torsen niet meer veilig is. We kunnen dan naar de Stoeltorsie kijken. Echter jonge, lenige mensen kunnen de asana's: Ardha Matsyendrasana, de Baddha Ardha Matsyendrasana en de Parivrtta Janusirsasana proberen.