De yogahoudingen

De Langboogvorm een passiefoefening

Bij de Langboogvorm strekken we ons passiefmaatje in zijwaartse positie achterwaarts. We maken deze vorm bij ons passiefmaatje vanuit stabiele zijligging (Ned. Langboog, Langboogvorm).

Geen vorm voor beginners

De hier gegeven passiefoefening is geen doen voor groentjes onder de actiefmaatjes. Zij doen eerst ervaring op met de Motvorm. Vanuit Vloerhouding brengen we eerst ons passiefmaatje in een zijligging, waarbij het onderliggende been voor de stabiliteit opgetrokken ligt.

De Langboogvorm een zijwaartse passiefoefening.

Als actiefmaatje kunnen we hierbij het beste in diverse varianten van knielen werken. Hierbij wisselen we van één knie en een voet tot twee knieën. Vervolgens brengen we de strekking  — bij ons passiefmaatje —  aan door het bovenliggende been van ons maatje, in een achterwaartse strekking te brengen. Verder zorgen we er voor, dat ons maatje rustig doorademt.

Om kantelen te voorkomen moeten we bij de bil een tegendruk aanbrengen. Dit moment zien we in de tekening hierboven. Nu zitten we dus met onze billen op de hielen. We kunnen de strekking in de de Langboogvorm een aantal keren herhalen. Daarbij mag een extra actiefmaatje deze strekking eventueel afleiden.