Een yoga-aspect

Onze ‘maatjes’ - een beperkte definitie;

Ofwel zij die samen oefenen en ervaren binnen het yogapad. Haptotantra kent veel vormen, waarin samenwerken met anderen noodzakelijk is voor resultaat. Wij gaan daarbij uit van de gelijk-waardigheid van de partners; daarom spreken we van maatjes.

De kracht van samenwerking

De jonge dames op de afbeelding hieronder  — die de Utthita Hasta Padahastasana maken —  betreden symbolisch de arena van haptotantra. Er liggen nog heel wat uitdagingen voor hen. Soms vormen deze maatschappen zich spontaan. Een andere keer zal de docent muurbloempjes aan elkaar moeten koppelen.

Zo'n maatschap kan uit meer personen bestaan. Gender-verhoudingen zijn daarbij niet van belang. Het aantal deelnemers wordt echter beperkt, door de beschikbare ruimtes. Voor evenwichtige verhoudingen moet men moet bij elkaar kunnen oefenen.

Natuurlijk kunnen er onderlinge conflicten ontstaan. Slechts een enkele keer ontmoet de docent een maatschap, dat door conflicten met jaloerse derden-partners (vanuit verliefdheid) beter beëindigd kan worden. Ook in het ontbinden van zo'n maatschap heeft de docent een taak.

In de praktijk zullen we de term “tantramaatje” zelden tegenkomen. Dit door het misverstand, dat ‘tantra’ nog steeds bij het grote publiek oproept; we speken dus van yogamaatje. Als voorbeeld noemen we hier de Motvorm, waar we spreken van ons passiefmaatje, dat door ons actiefmaatje wordt bewogen.