De yogahoudingen

De ‘Schroefhouding’ - een haptoyogavorm

Het vanuit zijligging liggend torsen en daarbij strekken duiden we met de naam Schroefhouding (Eng. Wood Screw Pose). Dan in een later stadium in Vloerhouding rollen. Bij de passieve benadering zijn we samen met minimaal een maatje.

Een liggende torsie

De foto hieronder laat de statische fase van de standaardvorm van de Schroef zien. In de les vormt deze houding vaak de kern van de ontspanningsfase. Door het gewicht van de arm ontstaat de strekking.

Een oude Louis van Gorkom maakt de Schroefhouding.

De liggende torsie is een belangrijk hulpmiddel bij het onderhouden van de lenigheid van de wervelkolom. De naam Schroefhouding is ontstaan vanuit vormvergelijking met een houtschroef. Bij thuis oefenen is het vaak even zoeken voor voldoende vloeroppervlak. Soms kunnen we de houding met de hangende arm naar voren vanaf de bank van het bankstel maken.

De dynamisch fase

Voor een dynamische aanpak maken we grote cirkels vanuit de schouder met de hangende arm. Deze arm blijft daarbij zoveel mogelijk gestrekt. Vergeet daarbij de tegengestelde richting niet! Verder kunnen we deze arm buigen en naar de vloer voor onze borst brengen. Dan brengen deze weer terug in de gestrekte, hangende toestand. Door de herhaling krijg de beweging zo ook een ademaspect. We ontdekken twee volle ademhalingen in iedere cyclus.

Beter de arm ontspannen

Hoe meer we loslaten, ofwel overgeven, des te hoger is het rendement van de strekking. Een klein gewichtje in de hand kan daarbij helpen. In de les geven we dan vaak een steentje in de hand.

De Schroef met in de hand een steentje.

Met dat beetje ondersteunend gewicht, wordt het loslaten van de spieren eenvoudiger. Wel moeten we oppassen dat de strekking niet te zwaar wordt. Het strekgevoel mag niet overgaan in pijn. We maken de houding lichter door de elleboog te buigen en daarbij de hand  — van de hangende arm —  in de richting van de schouder te brengen. De Schroefhouding leent zich heel goed om als experiment in de saunacabine te maken. De arm hangt dan buiten de saunabank.

Het afleiden van de Schroef

Binnen de Schroef speelt het afleiden een belangrijk rol. Het is handig hiervoor een maatje bij de hand te hebben. Binnen de passiefoefeningensessie. is dat vanzelfsprekend.

Zelf afleiden in de Schroef (Louis van Gorkom).

Meestal ligt de strekking ergens bij de oksel, maar deze kan zelfs  — in een strook over de heup —  tussen knie en hangende hand liggen. Op de foto hierboven zien we dat Louis van Gorkom zichzelf afleidt met een streling over het middel. Zelf afleiden met een duster kan, maar is wat moeizaam.

Het rollen naar de vloer

We houden de statische fase (het strekken) in de Schroef vrij lang aan; twee minuten is niet ongebruikelijk. Er komt echter een moment, dat we vanuit de Schroef terug naar Vloerhouding moeten rollen. Of anders bij de passieve aanpak we leggen ons maatje terug. Nu gaan we even uit van diegene die de Schroef ervaart:

Een oude Louis van Gorkom ligt Vloerhouding.

We rollen met gesloten ogen in Vloerhouding. Op het moment dat we weer in Vloerhouding liggen ervaren we soms realming. De voorwaarde voor dit effect is het daadwerkelijk ontspannen. Realming kan als ervaring overdonderen. In dat geval kijken we bewust (met open ogen) naar de rechte randen van het plafond. In het andere geval laten we de ogen gesloten en ervaren we wat er gebeurt.