De yogahoudingen

De ‘Poort’ - een haptoyoga-oefening

De Poort als variant, ofwel onderdeel van de Marjaryasana is een buiging van de wervelkolom op handen en knieën uitgevoerd; ter correctie van een verstoord evenwicht in de rug (Eng. Crawling Pose; Ned. Poorthouding, Poortmove, Poortoefening, Poortvorm; Verz. Poort).

Omgaan met deze corrector

De onderstaande foto toont de Poort in de stand, waarin de rug van ‘Louis van Gorkom’ zo bol mogelijk is gemaakt. In de dynamische aanpak van de Poort maken we de rug afwisselend hol en bol. Jonge mensen zijn leniger in de rug als deze afbeelding laat zien.

Een oude Louis van Gorkom maakt de Poorthouding.

We kunnen deze beweging met de adem mee ook nog combineren met diverse vormen van rugmassage. Zoals het losmaken van de billen van ons maatje met een siddering. Dat maatje gaat hierbij zoveel mogelijk door met de beweging van de rug, zodat massage en beweging één geheel vormen. Een voorwaarde is wel dat we over voldoende lesassistenten beschikken. Door de combinatie van invloed wordt het effect versterkt. Ter bescherming van onze knieën moeten we wel werken op een voldoende zachte ondergrond.

Werken aan de polsen

Bij de Poort gaat het niet allen om het werken aan de rug. Zo kunnen we in de in deze houding ook heel goed werken aan de polsen. We plaatsen de handen net iets anders, zodat we de spieren  — in de arm, die de lenigheid van de polsen bepalen —  kunnen strekken. We kunnen de polsen zowel naar buiten als naar binnen draaien. Dit kunnen we eventueel afwisselen met de Plankhouding. Zijn er echt probemen met onze polsen dan kunnen we naar de Lijsthouding kijken.