Een yoga-aspect

Het ‘evenwicht’ bewaren - een duiding

Meestal als we wankelen, is het evenwicht weer terug voor we het beseffen. Op het moment van het besef is het wankelen verleden tijd. Ons bewustzijn is namelijk traag; dus is het maar goed, dat handelingen die snelheid vragen buiten het bewustzijn plaats vinden.

Aanleren van evenwicht bewaren

Het eerste aanleren van het bewaren van ons evenwicht  — zoals we reed hiervoor hebben vernomen —  gebeurt bewust. Meestal gaat dat speels als vanzelf in onze kindertijd. Komen we dan op latere leeftijd door yoga in aanraking met de Boomhouding  — op de foto hieronder —  dan merken we weer hoe moeilijk het is.

Om de houding eenvoudiger te maken kunnen we naar één punt voor ons kijken. De stand van ons hoofd is daarbij iets naar voren gekanteld. Verder is de ondergrond waarop we staan van belang.

We kunnen beter bij de boom even naast ons yogamatje gaan staan. Voor de Schouderbalans op de afbeelding direct hierboven geldt, dat zeker niet; op het kiezelstrand sneuvelt dan prompt de huid van onze nek. Bij de hier beschreven oefenvormen is veiligheid heel belangrijk. De bovenstaande twee voorbeelden is slechts een minderheidsselectie uit de asana's en oefeningen, die vaardigheid in evenwicht vragen. Zo kunnen ouderen naar de Balansbuiging kijken.