Yogahoudingen

De Rugboog een yoga-onderdeel

Onder de Rugboog verstaan we een achterwaartse buiging met de nadruk op de onderrug. We kunnen dit onderdeel in diverse houdingen aanwijzen (Eng. Back Bow).

Op de afbeelding hieronder zien we symbolisch een dame die de Rugboog maakt. Het is een draadfiguur met contour. Ze steunt op een stoel. De Rugboog is aangegeven met een rode lijn van ronde stippen.

Een symbolische dame maakt Rugboog.

Ook de jonge dame op de tekening hieronder maakt de Rugboog. Nu echter wordt deze gecombineerd met een V-Strekking. We kunnen onderdelen dus combineren.

Een dame maakt Rugboog samen met de V-Strekking.

In haptoyoga gebruiken we deze delen van houdingen voor het benoemen van naamloze varianten. Ook om de nadruk op een actie van de juiste buiging te benadrukken, is een naam als Rugboog handig.

Een oude Louis van Gorkom maakt de Rugboog.

De afbeelding hierboven komt overeen met het eerste plaatje. Echter de daadwerkelijke boogvorm is niet te vinden. Met het toenemen van de leeftijd gaat de lenigheid van de bovenrug het eerst verloren. Op de afbeelding zien we dus een oudere ‘Louis van Gorkom’, die de Rugboog tracht te maken. In het schoudergebied is de strekking nog steeds functioneel. We zouden dus kunnen spreken van Schouderstrekking. Vanzelfsprekend dienen we in iedere strekking ons lijf te laten doorademen. Aanvullend kunnen we ook nog de andere onderdelen uit haptoyoga noemen zoals de: Armbinding, de Armschroef, de Bidgreep, de Gekeerde-Bidgreep, de Gespgreep, de Greep, de Lotusvorm, de Namaste, de Polsflap, de Stronkvorm, de Stropvorm, de Teensteun, de Voetgreep, de V-Strekking en de Vuiststeun.