Yoga-onderdelen

De ‘Gekeerde-Bidgreep’ - een yogavorm

We schuiven de vingers in elkaar, zodat er een Bidgreep ontstaat. Dan rekken we ons zo uit, waarbij we de handpalmen naar het plafond draaien. De vorm die zo ontstaat heet Gekeerde-Bidgreep. We kunnen met de armen deze yogavorm in allerlei richtingen strekken. Uit ‘Qi Gong’ (spreek uit: kie goeng) komen we ook de naam “Badan” tegen. Het gaat hier echter om een staande oefenserie, waarin ‘de Gekeerde-Bidgreep naar de hemel gericht’ slechts een onderdeel is.

Samenvoegen met uitrekken

Op de afbeelding hieronder zien we de Gekeerde-Bidgreep als onderdeel van het uitrekken boven ons hoofd. We moeten hier het begrip “Bidgreep” niet verwarren met de Oosterse Namaste.

Uitrekken in de Gekeerde-Bidgreep

Het gaat hier om het keren van de gevouwen handen, die in het Protestante Christendom worden gebruikt in het gebed. De Gekeerde-Bidgreep als onderdeel van een oefening of strekhouding, gaat goed samen met zowel liggende, zittende, knielende als staande yogahoudingen.

Uitrekken in de Gomukhasana (Louis van Gorkom).

Dit zien we in de afbeelding hierboven. Een jonge ‘Louis van Gorkom’ rekt uit in de Gekeerde-Bidgreep zittend in de Gomukhasana. Rekken we zo ook zijwaarts uit  — zoals in de Kleine-Boog —  dan spreken we van Wilgvorm.

Dus handig bij het lesgeven

De hier beschreven strekvorm wordt vooral gebruikt om de polsen en schouders los te houden. Een aanvullende functie is het strekken van het gehele lichaam. Dit laatste zagen we in het voorbeeld bij de afbeelding hierboven en zien we in vormen als de Wilghouding, maar dat zijwaarts, buigend strekken kan natuurlijk ook zittende vanuit de Spreidzit (een slappe aanpak van de Konasana), de Kleermakerszit, de Koezit en de Lotushouding (Padmasana). In deze zitvormen is voorwaarts strekken met de Gekeerde-Bidgreep ook mogelijk. Zo komen we met wat creativiteit tot een scala aan nieuwe oefenvormen. We benoemen een vorm als de hier beschreven Gekeerde-Bidgreep met het begrip “yogadeelvorm” of simpel “onderdeel”.

Er zijn meer van die onderdelen met een functie binnen diverse yogahoudingen. Zo noemen we hier de: Armbinding, de Armschroef, de Bidgreep, de Greep, de Lotusvorm, de Rugboog, de Stronkvorm, de Stropvorm, de Teensteun, de Voetgreep, de V-Strekking en de Vuiststeun. In haptoyoga hebben we een aantal voorheen naamloze onderdelen bewust een naam gegeven. Ook zijn er aanvullende bewegingsvormen zoals: de Balmove, de Bloemmove, de Fonteinmove, de Neushoornmove en de Polsflap. Dit is vooral handig voor docenten die werken met gehandicapten, maar ook de docent die werkt met gezonde cursisten kan hiermee zijn voordeel doen.