Een yoga-aspect

De Tāḍāsana - een basis-asana

De Tadasana, ofwel hier beschreven uitgangshouding, vormt het startpunt in de traditionele Yoga. In de praktijk gebruiken we in haptotantra de Stamhouding, want de Tadasana is achterhaald (Ned. Berghouding; Sanskr. asana = houding, tada = berg).

Het plaatje moet perfect zijn?

Wie zich verder verdiept in Yoga komt tot de conclusie dat ook deze traditie niet geheel los is van wedijver en daarmee het streven naar perfectie.

Een bejaarde Louis van Gorkom maakt de Tadasana.

Nu is het lichaam van ‘Louis van Gorkom’ verre van perfect. Er is een beenlengte verschil en ook de schouders verschillen in hoogte. Met het vorderen van de leeftijd wordt dit meer zichtbaar.

Nu zijn er nauwelijks mensen te vinden die uitwendig helemaal symmetrisch zijn. Wel hebben de menselijke hersenen een voorkeur voor symmetrie. Iets wat symmetrie vertoont vinden wij gewoon mooi. Deze gedachte zit ook achter de religieuze literatuur over Yoga, echter elders in de deze teksten staat dat Yoga geen streven kent; dus ook niet naar perfectie.

In de praktijk van haptotantra passen we deze starthouding aan zodat ze beter past bij het natuurlijk staan. We plaatsen onze benen wat uit elkaar. Ook draaien onze voeten wat naar buiten. Verder mogen onze handen ontspannen gebogen zijn. De houding heet dan Stamhouding.