Yogahoudingen

De ‘Saral Hasta Bhujaṅgāsana’ - een āsana

De Saral Hasta Bhujangasana maken we door vanuit de Actieve-Cobrahouding verder achterwaarts te buigen. Dan komen we zover mogelijk achterover in een Rugboog, waarbij we onze armen geheel strekken (Een onderdeel van Yoga-Nagna; Eng. Completed Cobra Pose; Ned. Voltooide-Cobrahouding; Sanskr. asana = houding, bhujanga = slang, hasta = arm, saral = gestrekt).

Een intense achterwaartse buiging

De afbeelding hieronder is een symbolische weergave van de Saral Hasta Bhujangasana. Het is een symbolisch zijaanzicht in de vorm van een draadfiguur.

De Saral Hasta Bhujangasana (symbolisch draadfiguur).

De hier beschreven houding vormt de voltooiing van de Vakra Hasta Bhujangasana. Het gaat dus om de statische fase. Zit er nog ruimte in de achterwaartse buiging, dan mogen we met onze handen iets naar het voeteneind lopen. We gaan dus voor de maximale stuiking samen met bijbehorende strekking.

Toch is de term statische fase wat bedrieglijk. We maken namelijk een kleine beweging met de adem mee. Bij iedere uitademing komen we wat naar voren, om dan bij de inademing de strekking wat te intensiveren. De tijd die we voor de gehele oefenserie hebben gereserveerd, bepaalt de lengte van deze statische fase. Een minuut of twee is niet uitzonderlijk. Over deze gehele periode dient de houding comfortabel te zijn! Met het oog op de nodige lenigheid, moeten we de houding reeds als kind aanleren.

Na de Sprinkhaanvorm kunnen we  — bij lenige mensen —  de Saral Hasta Bhujangasana in de sessie een plek geven aan het eind van de inspanningsfase. Indien nodig mag ons maatje in de Marjaryasana tegenbuigen. Dan volgt de ontspanningsfase. Ook kan de hier beschreven asana een plaats krijgen in de activering.