Yogahoudingen

De ‘Parivṛtta Jānusirsāsana’ - een āsana

Voor de Parivrtta Janusirsasana torsen we vanuit de Janusirsasana ons bovenlijf (Eng. Revolved Head-to-Knee Pose; Ned. Voetgreeptorsie; Sanskr. ook: Parivrtta Janu Sirsasana, āsana = houding, janu = knie, parivrtta = getorst, sirsa = hoofd). De tweede ‘r’ in parivrtta draagt een ie-klank bij zich. We zien dit aan het puntje onder de tweede ‘r’. Spreek uit: parivrietta (zoek ook op: parivritta).

Het gebogen been

De weergave van de Parivrtta Janusirsasana hieronder laat een naakte, jonge dame zien. Ze heeft vanuit een Spreidzit een been gebogen en pakt de voet van het andere been, waarbij ze haar bovenlijf tevens torst.

Het eerste stadium van de Parivrtta Janusirsasana.

De positie van het gebogen been kan verschillen. Sluiten we de benen iets meer, dan kunnen we de wreef van de voet van het gebogen been op de dij van het gestrekte been leggen. We kunnen echter ook de voetzool tegen dit dijbeen plaatsen. De tenen raken dan in Teensteun de ondergrond. Dus de hiel is naar boven gericht. Ook kunnen we nog verder door torsen en met één arm (de onderste) het gebogen been pakken. De varianten zijn afhankelijk van de persoonlijke lenigheid. In al deze varianten Ademen we rustig door.

De Parivrtta Janusirsasana is een voortzetting van de voorwaartse strekking Janusirsasana. We voegen hier het torsie-element toe. In de normale routine maken we van beide asana's een geheel, dat we herhaald naar twee kanten uitvoeren. Als de houding onevenwichtig aanvoelt, kunnen we op de moeilijke kant de nadruk leggen en tevens de andere kant verwaarlozen. Na een paar weken merken we, dat het evenwicht tussen de linker en de rechter uitvoering is verbeterd.

Niet over een nacht ijs

De vorm van de afbeelding hierboven, vraagt een terdege voorbereiding op jonge leeftijd, die begint met kinderyoga. Wie op latere leeftijd instapt in yoga kan voor een torsie het beste eerst naar de Schroefhouding kijken. Zodra de hangende arm daarbij losjes op de vloer ligt, zijn we aan de hier verder genoemde vormen toe. Aanvullende zittende torsies zijn de Ardha Matsyendrasana en de Baddha Ardha Matsyendrasana. Voor een knielende torsie kan de Parivrtta Ustrasana voldoen.

Rest ons nog een meer algemene oefenomgeving aan te bieden. In staande positie kunnen we naar de Padahastasana varianten kijken. Dan dient er zeker aandacht te zijn voor compensatie met de Catakasana en de Tiryaka Bhujangasana of varianten. Eventueel kunnen we aan het eind van onze serie of yogaflow staande Lostorsen.