Yogahoudingen

De Padmāsana een stabiele zithouding

De Padmasana is naast de ‘Salamba Sirsasana’ de bekendste houding uit yoga. Deze houding is echter niet voor iedereen weggelegd. Wie met yoga voorbij de kindertijd begint zal deze zitvorm nooit leren (Eng. Lotus Pose; Ned. Lotushouding, Lotusvorm, Lotuszit, soms ook foutief Kikkerzit, Sanskr. asana = houding, mudra = gebaar; padma = lotus, Verz. Meditatiezit). De Lotus kunnen we ook apart benoemen met de term Lotusvorm.

Als kind reeds aanleren

Op de afbeelding hieronder maakt een jonge man een ‘Padma Mudra’ zittende in Padmasana. Deze stabiele zithouding moeten we als kind reeds aanleren, want dan kan het skelet zich nog aanpassen.

Een Jonge man maakt de Padma Mudra in de Padmasana.

Forceren op latere leeftijd geeft een gerede kans op het yogaknietje. Wie op latere leeftijd met yoga begint beperkt zich tot de Kleermakerszit. Dus volwassenen mogen de Padmasana alleen maken, als ze de houding zonder hulp van de handen kunnen aannemen!

De jonge man op de tekening hierboven maakt tevens de ‘Padma Mudra’. Mudra's behoren tot het religieuze aspect van Yoga, dat we in Haptotantra bewust aan de Hindoe laten. Wel kunnen we zittende in de Padmasana de Gekeerde-Bidgreep, de Greep, de Armschroef en de diverse varianten maken. Een mogelijke tegenhanger van de Padmasana is de Gomukhasana.