Yogahoudingen

De ‘Bloemmove’ - een Haptoyoga-Move;

Voor de Bloemmove laten we een denkbeeldige bloem opbloeien met de beweging van de armen en handen. We doen dit in een rustig tempo, waarbij we nagenoeg de zelfde beweging een flink aantal keren herhalen, (Eng. Flower Move; Ned. spreek uit: Bloemmoeve).

Het verbeelden van een bloeiende bloem

De afbeelding hieronder toont de Bloemmove in de fase van ‘het open gaan van de bloem’. Gezien vanuit de klassieke Yoga zijn de Moves varianten van de Mudra's. Hun oorsprong ligt in de bewegingsmeditatie en de benaderingen binnen Remedial-Yoga.

De Bloemmoeve vanuit een rolstoel (Louis van Gorkom).

Nu moet het de lezer duidelijk zijn dat we de Bloemmove niet alleen vanuit een stoel kunnen maken; knielende, staande, en dansende is ook mogelijk. Het voetenwerk zien we op de afbeelding bij de Balmove. Deze Move uitvoeren vraagt wat gevoel voor improvisatie. De groene pijl op de afbeelding hierboven, geeft ongeveer de richting van de beweging aan.

We beginnen de Bloemmove met een verticale Namaste zo laag mogelijk voor de buik. Eventueel buigen we daarvoor wat naar voren. Vervolgens bewegen we de armen langzaam omhoog, waarbij de handen iets uit elkaar gaan en de vorm van een bloemknop aannemen. Zijn de ellebogen op schouderhoogte, dan vormen we met de handen het opengaan van de bloemknop tot een bloem (5-handen). Eventueel kunnen we daarbij de rug wat achterwaarts buigen; de vingers vormen de bloemblaadjes. We herhalen deze Move een aantal keren, danwel gaan we over naar een andere staande Move of oefenvorm zoals de reeds genoemde Balmove. Ter aanvulling voor docenten, noemen we hier nog: de Fonteinmove, de Kraanhouding, het Lostorsen, de Neushoornmove, het sidderen en de Wilghouding. We kunnen hieruit een scala aan flows bouwen.