Yogahoudingen

De ‘Koņāsana’ - een āsana

Voor de Konasana zitten we met de benen losjes wijd als uitgangspositie. In deze extreme Spreidzit kunnen we vervolgens naar voren buigen om te strekken. Dan mogen we als variant het voorhoofd naar de vloer brengen; (Eng. Seated Angle Pose; Ned. Hoekzit, Hoekhouding, Hoekstrekking, Spreidzit; Sanskr. kona = hoek, upavista = zitten; Verz. Hoekzit.) Het kommatje onder de eerste ‘n’ dient een puntje te zijn! Helaas kunnen we het juiste teken in utf-8 nog niet vinden.

Het openen van het bekken

De wijdbeense posities spelen een belangrijke rol in de asana's van yoga. We spreken dan van het openen van het bekken. Op de afbeelding hieronder zien we een schematische tekening, van een jonge dame in de positie, die we duiden met Konasana.

Een denkbeeldige jonge dame zit in de Konasana als uitgangspositie.

Voor we de varianten van de Konasana kunnen aannemen, beginnen we met de Spreidzit, zoals de tiener meid op de afbeelding hierboven maakt. We steunen daarbij met onze handen achter de rug op de vloer, zodat we niet achterwaarts kantelen. Door het wijder plaatsen van de benen, vraagt het naar voren buigen veel meer lenigheid, dan in een kleine Spreidstand of gesloten stand. Deze lenigheid dienen we als kind al te ontwikkelen, want als tiener zijn we daarvoor al te laat.

We buigen losjes naar voren, waarbij we tijdelijk beide enkels vatten. Bij de volgende stap buigen we geheel naar voren, waarbij we het voorhoofd naar de grond laten hangen (het voorhoofd mag de grond raken). We duiden dit als Upavista Konasana. We ademen rustig door in deze houding. Zo'n statische fase kan wel een halve minuut duren. Persoonlijk kiezen we voor een periode, die nog goed aanvoelt. Vervolgens plaatsen we de handen op de vloer om op te komen. Bij dat opkomen trekken we de rug bij het tegenbuigen zo hol mogelijk. Over het algemeen dienen we de hier beschreven houding in evenwicht met de Spagaat (Hanumanasana) te beoefenen.