Yogahoudingen

De ‘Karṇapīdāsana’ - een āsana

Vanuit de Ploeghouding brengen we de knieën naast de oren. De Nederlandse namen zijn Oor-Kniehouding, Slakkenhuisje, Dovemanshouding of Spinhouding (Ned. ook foutief Embryohouding; Eng. Knee to Ear Pose, Ear Pressure Pose, Snail Pose, Spider Pose; Sanskr. asana = houding, karna = oor, pida = druk; Verz. Semi-keerling).

Extreme voorwaartse lenigheid

Het onderstaande figuurtje toont de Karnapidasana in de uiterste stand. We ademen in deze stand enige tijd rustig door, waarbij we de strekking de tijd geven. De houding vraagt veel lenigheid, dus moeten we de asana als kind reeds aanleren. Er is hiervoor geen minimum leeftijd.

Een natugram van de Karnapidasana.

We zien op de afbeelding, dat de knieën van de tiener geheel tegen de oren liggen. Hieruit volgt de naam Oor-Kniehouding. Ook liggen de in Gekeerde-Bidgreep verstrengelde handen op de ondergrond. Ontbreekt hiervoor de lenigheid dan kunnen we eventueel een klein gewichtje in een hand pakken. Voor een tegenhanger kunnen naar de Purna Catakasana kijken.