Yogahoudingen

De ‘Gomukhāsana’ - een āsana

Voor de Gomukhasana brengen we vanuit Koezit de handen  — in de vorm van de Greep —  achter de rug, zodat ze in elkaar grijpen of haken (Eng. Sitting Cowface Pose; Ned. Koehouding, Koekophouding; Sanskr. go = koe, gomukha = koeiekop, mukha = gezicht).

Een houding met gratie

De onderstaande foto laat de Koe, ofwel Gomukhasana schuin van voren zien. De bedoeling is dat de knieën ontspannen op elkaar liggen. Op de foto hieronder, kunnen we enige spanning waarnemen.

Een jonge Louis van Gorkom maakt de Gomukhasana.

De bedoeling is dat we deze houding jong aanleren, zodat we het yogaknietje voorkomen. Een dergelijke beschadiging van het kraakbeen in het kniegewricht, ontstaat bij het op latere leeftijd forceren van houdingen als de Padmasana, de Gomukhasana, de Ardha Matsyendrasana, en de Baddha Ardha Matsyendrasana.

Het achteraanzicht van de Gomukhasana met de Greep.

De afbeelding hierboven toont de Gomukhasana van de achterzijde, zodat het in elkaar haken van de handen goed zichtbaar is. We kunnen onafhankelijk van elkaar, zowel de benen als de armen verwisselen. Duidelijk is nu, dat de houding  — voor een evenwichtige beoefening —  niet twee, maar vier varianten van uitvoering kent, waarin we rustig doorademen. Goed uitgevoerd is de zithouding een asana, die een voorname gratie uitstraalt. Verder kunnen we de Gomukhasana ook nog uitbreiden met: de Armschroef, de Gekeerde-Bidgreep, de Gespgreep, de Namaste, de Stropvorm en de V-Strekking. Een mogelijke tegenhanger van de Gomukhasana is de Padmasana.