Yogahoudingen

De ‘Ardha Matsyendrāsana’ - een āsana

Voor de Ardha Matsyendrasana torsen we het bovenlijf, door ons af te zetten tegen een opgezette knie. De Nederlandse naam van deze asana is Tornadohouding (Eng. Half Spinal Twist Pose; Sanskr. ardha = halve, Matsyendra = meneer Vis).

Torsen met rechte rug

De onderstaande foto toont de uitvoering van de Ardha Matsyendrasana, ofwel Tornado veel duidelijker dan de onderstaande beschrijving. Wel zit de man op de foto te veel ineengezakt. De foto was in het ‘Haptoyoga Werkboek’ bedoeld om te tonen hoe het niet moet! Helaas kunnen we de andere foto, vanwege rechten hier meer niet tonen.

Een jonge Louis van Gorkom maakt de Ardha Matsyendrasana.

Vanuit Kortzit plaatsen we de hiel bij de vloer tegen de tegenoverliggende bil, waarbij de knie van dit been op de yogavloer komt te liggen. Dan plaatsen we de voetzool van de voet van het andere been over het vorige been op die vloer. Dit been blijft  — in gebogen vorm —  vertikaal staan. De hiel  — van dit opstaande been —  wordt zo dicht mogelijk in de richting van de bil geplaatst.

Vervolgens haken we de elleboog  — van de arm aan de kant van de opstaande enkel —  achter de opstaande knie, waardoor de wervelkolom moet torsen. Bij een perfecte uitvoering, dient de getorste ruggengraat tevens zoveel mogelijk te worden gestrekt. We houden de torsie redelijk lang vol, waarbij we rustig doorademen. Dan maken we de houding andersom. We kunnen deze houding eventueel een aantal keren afwisselend naar links en rechts maken.

Pas op! De positie van de onderliggende knie soms kan aanleiding geven tot een yogaknietje. De lichtere variant  — door het strekken van het onderliggend been —  duiden we met Twisthouding. Deze vorm spaart die knie. Andere benaderingen van torsen vinden o.a. we bij de Hoek- en de Schroefhouding.

Over de naamgeving

De Nederlandse naam Tornadohouding is zeer waarschijnlijk verbonden met een tv-reclame voor een wasmiddel. We kunnen uit de Hatha Yoga Pradipika halen dat de wijze Matsyendra één van de grondleggers is van Hatha Vidya. Deze houding is samen met de Baddha Ardha Matsyendrasana en een aantal varianten naar Matsyendra vernoemd.