Passiefoefeningen

De ontspanningsfase - een deel

Aan de hand van het passiefmaatje Gerda beschrijven hier het ervaren van de ontspanningsfase als onderdeel van de (passiefoefeningen)sessie. Deze fase uit de les (sessie) is het vervolg van de inspanningsfase.

Genieten van de Schroefvorm

(Roman...) Gerda zit midden in de Haaioefening. Ze heeft haar rechter knie opstaan en plaats het linkerbeen met de voetzool op haar opstaande knie. Ze weet uit ervaring dat dit haar rug vlakker legt. Vervolgens legt ze haar linkerbeen gestrekt neer; dan laat ze het rechter- uitglijden. Haar rug ligt nu nog wat vlakker. Helemaal goed is anders, dus besluit ze deze oefenvariant nog een paar keer te herhalen. Dan blijft ze languit liggen...

(Hier kunnen we afhankelijk van de tijd een diversiteit aan passieve oefenvormen plaatsen, zoals de Motvorm en de Sprinkhaanvorm. Kinderen mogen geen volwassenen tillen! Meer over Gerda en soms ook Maria vinden we o.a. bij passiefmaatje, Bekkenlift, Banaanhouding en tillen.)

Gerda voelt hoe iemand haar rechter pols pakt. De arm danst in de lucht. Andere handen pakken haar been en haar andere arm die wordt verschoven. Ze merkt dat haar lijf op de zij rolt; de benen schuiven om elkaar heen; ze laat gebeuren. Ergens is er het besef in haar: ‘Dit wordt de Schroefvorm,’ want haar rechterarm wordt in een hangende, strekkende positie gebracht. Een snelle, herhaalde streling (afleiden) neemt het strekgevoel bij haar oksel bijna gelijk weer weg. Nu voelt ze ook iets, dat voelt als een duster heen en weer gaan over haar heup.

Ergens klinkt de stembegeleiding met: ‘En je kijkt nog steeds naar wat je ziet met dichte ogen,’ het is een vrouwenstem. Een mannenstem volgt met: ‘En buiten komt er weer een auto langs. Dat geroezemoes van het verkeer in de verte; buiten is het ijzig koud en nat, binnen echter warm en veilig.’

Gerda merkt hoe haar rechterarm weer danst in de lucht. Rond de pols is er de zachte greep van een warme hand. Even later hangt die arm weer, gevolgd door de streling van het afleiden; voor haar staat de tijd stil...

Momenten van zijn

Overal handen: Gerda voelt hoe ze uit de Schroefvorm wordt teruggelegd. Ze ligt voor haar gevoel nu op een helling waarbij haar rechterkant flink lager ligt; bovendien danst die kant golvend op-en-neer. Even is daar de gedachte: ‘Ogen open? Niet nodig,’ ze geeft zich over aan de ervaring...

(Hier past een langere ontspanning in Vloerhouding van 3 tot 10 minuten.)

Gerda voel dat de vloer zich langzaam richt. Nu ligt ze links weer wat lager, dan rechts; de verschillen worden steeds kleiner. Vervolgens voelt ze een heel subtiele veer over haar huid. De zigzag begint boven aan haar borst en loopt langzaam naar haar middel; gelijktijdig begint een zelfde veer bij haar voeten. Ze voelt bij het passeren van de veren, dat haar huid gaat dansen; na enige tijd gaat de vloer meedoen; lijfloos... (Einde roman.)

Tot zover een ervaring van Gerda in de ontspanningsfase. We zijn nu op de helft van deze ontspanningsfase, want de Schroef dienen we naar twee kanten te maken. De ontspanningsfase kent dus minimaal twee lange ontspanningsmomenten. Gerda wordt dus nog een tweede keer in de Schroefvorm gelegd, met daarbij een volgende lange ontspanning aangevuld met de bijbehorende sensualiteit. Dan volgt de activeringsfase. De andere fasen zijn: inleiding en de inspanningsfase.