Passiefoefeningen

De activeringsfase - een deel

De fase in de (passiefoefeningen)sessie die volgt op de ontspanningsfase. Het is de plaats waar we eventueel klassieke asana's kunnen plaatsen.

Kijken naar een ademgolf

(Roman...) Gerda legt samen met Maria, Jan terug uit de Schroefvorm. Het lukt om hem nagenoeg symmetrisch in Vloerhouding te leggen. Gerda let op zijn gezicht en zijn buik. Die buik toont na enige seconden een ademgolf.

(Meer over Gerda vinden we bij passiefmaatje en tillen.)

‘En je kijkt naar wat je ziet met dichte ogen’, zegt Gerda reagerend op het gebaar van lesgever Louis. ‘En je voelt hoe je ligt op de vloer; vergelijk links en rechts,’ vult een mannenstem van een actiefmaatje uit het andere groepje aan.

Momenten van realming

Gerda gaat ondertussen aan het hoofdeinde van Jan zitten. Daarbij beseft ze, dat dit de overgang is naar de activeringsfase; ze voelt de tijd kruipen. ‘Voor Jan gaat de tijd nu juist snel,’ borrelt op in haar brein. De ademgolf bij Jan deint langzaam uit. Gerda houdt ondertussen lesgever Louis in de gaten, want ze verwacht een serie naar haar gerichte gebaren...

Even later laat de lesgever aan Gerda via gebaren weten dat ze kan beginnen met realming bij Jan.

Gerda ziet de op-en-neergaande platte handen van het gebaar voor realming. Ze vraagt zachtjes aan Jan: ‘Jan, welke arm ligt het hoogst?’

‘Links,’ zegt Jan nauwelijks hoorbaar voor Gerda, die vlak bij zijn gezicht zit.

Gerda masseert een klein plekje op het linker oor van Jan: ‘En hoe lig je nou?’ vraagt Gerda. Ze weet nog hoe verbaast ze de eerste keer was, toen het scheefliggen bij haar werd recht gelegd. Dit nu is vooral oefenen, want Jan heeft dit al veel vaker meegemaakt.

‘Ietsje lager’ zegt Jan zachtjes.

Gerda corrigeert dit via een lichte massage op het rechter oor van Jan: ‘En nu?’ vraagt ze.

Zo gaat Gerda door totdat Jan voor zijn gevoel samen met de vloer geheel vlak ligt; voor de benen masseert ze zijn kin.

Over naar de activeringsfase

Met: ‘En je bijt op het puntje van je tong. Je knijpt in vuisten. Je knippert met de ogen en je rekt jezelf eens flink uit.’ zet lesgever Louis de activeringsfase in. Ze gaat verder met: ‘Vervolgens maken we de Wighouding; even volhouden. Dan maken de Vlakplaathouding. De ogen blijven vanaf nu open! Vervolgens lopen we daarin wat naar voren, dan laten we onze billen naar de vloer zakken en maken we de Ploeg en, of de Kaars. Na een Keerling altijd even met het hoofd laag blijven!’

Voor Gerda zit de taak als actiefmaatje er nu op. Ze rekt zich uit gevolgd door de Greep in staande uitvoering, die ze laat overgaan in een Garudasana. Dan verwisselt ze in die Garudasana de Armschroef voor een Greep. Natuurlijk maakt ze deze gehele combinatie ook andersom.

Jan staat op; met de woorden: ‘Gerda, het was een goede sessie,’ zo spreekt hij Gerda aan en gaat verder met: ‘Als je wilt kun je mijn vloerplek nog even gebruiken.’

Gerda pakt dit aanbod met beide handen aan. Met: ‘Graag Jan’ start ze met Parivrtta Janusirsasana. Vervolgens komt een hele flow, die eindigt met een Niralamba Sarvangasana; waarin ze zowel een Split als een Spagaat maakt.

De evaluatie

Ondertussen is aan de andere kant van de kamer de theepauze al begonnen. Naast een gezellig onderonsje is het ook moment voor de evaluatie van de les en algemene vragen. Nu is het onderwerp de sneeuw en de sauna.

Gerda schenkt een mok met thee in en komt er bij zitten.

Als er een gaatje in de conversatie zit, maakt Jan de opmerking: ‘Ik verbaas me Gerda nog steeds over jouw lenigheid,’ terwijl hij haar aankijkt.

‘Jan, ik heb op de turnen gezeten. De topsportmentaliteit daar heeft me een loer gedraaid. Na de geboorte van Annemarie kwam dat op me neer als een depressie,’ reageert Gerda. Ze wisselt meteen van onderwerp met de vraag: ‘Louis, hoort het spelen met realming nu bij de ontspanningsfase of de activeringsfase?’

“Allereerst is de indeling: ‘inleiding, inspanningsfase, ontspanningsfase, activering,’ een grove manier van opdelen; er zijn geen scherpe overgangen. Verder maakt realming als ‘spel van vragen en reactie’ ons maatje weer een klein beetje actief. Maar de andere kant is, dat we de sessie speels dienen te houden, dus een beetje schuiven met de indeling kan geen kwaad,” zo tracht Louis en begrijpelijk antwoord te geven.

Gerda reageert met: ‘Dus...,’ maar ze breekt echter haar reactie af: ‘De bel gaat!’ de eerste mensen van de volgende groep komen binnen.

Louis staat al op om open te doen. Even later klinken er stemmen gestommel van uit de hal (Einde roman. Ga hier verder voor de aanpak bij kinderen).