Aan de slag met HTML5

We werken aan het blok header

Het element header sluit de omgeving van de belangrijkste kop in. Dit element is nieuw in HTML5. In deze verhandeling maken we kennis met <header> en de mogelijk, onderliggende elmenten.

Ik neem aan dat we inmiddels minstens een dummypagina hebben staan. Is deze pagina een beetje vervuild van de testjes is dat geen probleem. Ontbreekt deze dummy, dan gaan we terug naar de pagina lay-out, voor de aanwijzingen en maken we zo'n dummy nu aan.

Wij gaan hier kijken naar <h1> De tag voor de belangrijkste kop. De keuze van de letter ‘h’ komt van het Engelse head dat kop betekent. HTML kent van oudsher 6 niveau's in koppen. De tag <h6> werd toen het kleinst weergegeven. De vorm van niveau 3 is <h3> [...] </h3>. Probeer ze allemaal op diverse plaatsen in een testdummy, die los staat van het CSS. In HTML5 staan letterformaat en belangrijkheid los van elkaar; de letter regelen we in het CSS. In de praktijk hebben we de tag h6 nooit nodig.