Aan de slag met HTML5

We werken aan het blok aside

Het blok aside gaat over die inhoud die niet echt bij de inhoud van de pagina hoort. Nu we overstappen naar HTML5 wordt deze nieuwe tag aan HTML toegevoegd. Dit materiaal staat vaak onder het menu aan de linker kant van de pagina; 't hoeft echter niet. Zo kan een reclame banner heel goed onderaan boven de footer staan, zodat hij voor het oog in de footer staat. Een robot weet echter het verschil, door de tag aside.

Binnen <aside> vezamelen we dus alles wat we elders niet kwijt kunnen. Staat deze container onder het menu dan moeten we een nieuwe achtergrond kleur vinden. De andere kleuren komen namelijk uit het oude, vervallen Natspel, dat gebouwd was in frames.

Voorlopig nemen voor de eerste tests weer geel als kleur. Met wat testjes blijkt, dat voor de lay-out <aside> hier na <article> moet staan! Probeer <aside> ook op ander plaatsen en bekijk het resultaat met verschuiven. Bij smaller schuiven splits <aside> zich af van het hoofd-menu. Een eventuele afbeelding boven in <article> plakt bij smal schuiven aan dit menu vast. Op dit moment is de lay-out lelijk. Verplaats voor de proef de bovenstaande afbeelding!