Webwerk en bouwen in HTML5

Dit is weer de volgende versie van de werkplaats Webwerk. Met HTML5 wordt HTML nu echt volwassen. We kunnen nu met UTF-8 de namen van de asana's in transcriptie weergeven (zie Symbolen). Voorlopig beperken we ons daarbij tot de kopregel, zodat de zoekmachines ook de naam zonder transcriptie kunnen vinden. Dus moesten we in de boeken duiken om Natspel.nl in de toekomst te behouden.

Bouwen aan natspel

Onze site “Natspel.nl” wordt gebouwd door vrijwilligers. Dit betekent dat wij, ofwel onze vrijwilligers niet de ervaring in huis hebben van een professionele sitebouwer. Wij zijn zuinig op onze Vrijwilligers, want deze onbezoldigde medewerkers komen nu eenmaal niet in grote groepen langs.

In de loop van de tijd hebben de vrijwilligers van het “Natspel-team” een eigen hoekje op de site gekregen, omdat zij de gewone bezoeker van de site niet constant lastig willen vallen, met hun technisch jargon. Deze plek binnen Natspel.nl noemen we “Webwerk”. Dit is de nieuwste dus HTML5 variant van het zwarte Webwerk. Deze stek is bedoeld voor experimenten waar wij wat van kunnen leren. Soms is daardoor deze lay-out niet altijd even fraai.

We nemen aan dat de meeste voorbijgangers, deze plek in de diepte van onze site niet interessant vinden. Er zijn echter altijd uitzonderingen op de regel. Zij zouden kunnen beginnen met de lichtblauwe pagina Introductie. Anderen kunnen beter de kern van onze site bezoeken met eerder getoonde link “Home Natspel”. Het ombouwen van dit deel naar HTML5, hoopten we nog wat jaren te kunnen uitstellen, maar soms zit de toekomst je op de hielen. Deze keer was het de nieuwe privacy wet. Er waren helaas snel drastische maatregelen noodzakelijk. Steeds meer pagina's van het verwijderde Natspel-frame ofwel de oude, blauwe site, zullen dus met nieuwe afbeeldingen deze vorm aannemen.

Natugroetjes, Louis van Gorkom.