De vaak gestelde vragen over Webwerk

We proberen hier de vragen die per telefoon of mail op ons af komen zo goed mogelijk te beantwoorden. Soms echter zijn we de vragensteller voor, omdat we bedenken, dat een bepaalde vraag wel zal komen. Later zetten we dat weer recht.

Allereerst de actuele vragen

Vormen (zijn) jullie een actiegroep? Ja, naast de reguliere activiteiten  — zoals Natspel, yoga en lijfwerk —  komen wij op voor de bevrijding van het naakte lijf.

Voorlopig wij gaan dus uit van de naturistische beweging, zoals deze in de vorige eeuw vorm heeft gekregen. Soms organiseren wij een wat meer provocerende actie, of doen we mee aan een dergelijke actie. Zo vinden we dat parken moeten worden vrijgegeven voor naturistische recreatie.

Wat is Webwerk? Webwerk is een platform voor het Natspelteam, ofwel de bouwers aan Natspel.nl. Het geeft de ruimte om te experimenteren met HTML en web-talen. Het Natspelteam is een groep vrijwilligers die onze sites beheren en uitbreiden. Om het natuurlijk verloop op te vangen zoeken wij regelmatig weer aanvulling van deze groep.

Hoe ver is het met dit HTML5-materiaal? Helaas door de nieuwe privacy-wet, werd dit materiaal de voorkant van onze site Natspel.nl. Deze vermenging van Webwerk en de info over haptotantra ontstond door gebrek aan bruikbaar illustratie materiaal. Uitleg over asana's of oefeningen werkt niet zonder illustratie. We werken aan nieuwe tekeningen, die de foto's gaan vervangen. Dit neemt tot onze spijt veel tijd.

Het in frames gebouwde materiaal ofwel de oude site, wordt momenteel omgebouwd naar lesmateriaal. Dit is dan bedoeld voor privégebruik van onze serieuze cursisten. Zij mogen het slechts op hun eigen PC plaatsen. In die vorm werkt het probleemloos samen deze site We waren zeker nog niet toe aan de ombouw van Natspel.nl, maar door deze digitale ramp werden we wel gedwongen, voor een nieuwe vorm te kiezen. Ondertussen heeft de site Natspel.nl, een gehele nieuwe voorkant gekregen.

Gaat de vermenging met Webwerk weer verdwijnen? Het is wel de bedoeling, dat Webwerk weer een positie op de achtergrond krijgt. Dit zal echter niet snel gebeuren. Allereerst spelen de pagina's van Webwerk een te belangrijke rol in de vindbaarheid op het web. Verder ontbreekt het ons  — voor een snelle ombouw —  aan menskracht. We nemen dus de tijd, om tijdens de herbouw van deze site, stap-voor-stap Webwerk meer op een afstand te plaatsen.

Waarom gebruiken jullie geen standaardpakket? Wij hebben bewust gekozen voor een site met verrassende hoekjes. Hiervoor is een flexibel uiterlijk nodig. Met een standaardpakket is dat  — door de ingewikkelde correcties in Java-script —  niet haalbaar.

Waarom wordt er niet echt meer verder gebouwd aan de oude zwarte versie van Natspel.nl? Sinds Internet Explorer 7.0 waren er te veel problemen gerezen, met het blauwe deel van onze site, dat gebruik maakte van frames. Nu met Internet Explorer 11 en Edge zijn deze problemen nagenoeg opgelost. We hebben veel van dit zwarte alternatief geleerd, maar voorlopig is het niet meer nodig. Voor de experimenten met HTML5 zullen er weer nieuwe zwarte en blauwe versies in Webwerk ontstaan. Inmiddels staan de eerste experimentele HTML5 pagina's binnen Webwerk. Helaas gaat bij het smaller schuiven en zeer brede schermen de lay-out wat aan de haal.

Hoe komen jullie aan de letters met streepjes en puntjes voor de Sankrīt-namen? Door te zoeken naar woorden uit religieuze zinnen (mantra's) met Google zie: Symbolen. We zoeken  — voornamelijk rond hoofdletters  — nog wat symbolen.

Vragen uit de oude doos

Waarom vindt ik soms een pagina in twee versies? Via de ene link kom je een pagina in een nieuwe versie tegen en via een andere link een duidelijk oudere versie. Dit kan voorkomen, want door de oude naast de nieuwe tijdelijk te behouden, voorkomen we dat in de overgang de (meeste) links vastlopen. Vaak valt dit niet op omdat beide versies maar weinig van elkaar verschillen, soms echter, zoals bij een nieuwe lay-out is het overduidelijk. (Verder is vanzelfsprekend het bouwen — met meer mensen — via de server de onderliggende oorzaak.)

Waarom staan er zo weinig afbeeldingen in de site? Wij zouden graag meer afbeeldingen willen plaatsen. Het ontbreekt ons echter aan modellen, die onbezoldigd willen poseren. Een kleine vereniging als de onze heeft niet de middelen voor betaalde modellen, bovendien liggen de naturistische afbeeldingen over yoga en lijfwerk  — met voldoende pixels —  zelfs op het wereldwijde web niet voor het oprapen.

Waarom doet het gastenboek het niet? Het probleem met het gastenboek was raadselachtig; sommige versies van Internet Explorer hadden er last van. Het was ontstaan toen Your Hosting een nieuwe versie met toegangscode plaatste. Wij hadden hierover al een paar de helpdesk benaderd. Overnieuw op de server installeren hielp niet! Your Hosting is inmiddels gestopt met het gastenboek. Wij maken nu gebruik van fora.

Hoe lang duurt het voor de fora van Startpagina weer naar behoren functioneren? Het is afwachten; tot 26-12-2014 lag het oude drie maanden plat. De nieuwe fora zijn qua mogelijkheden veel primitiever. Voor ons voldoet alleen het forum “yoga”. Het is nog de vraag of ‘naturisme’ en ‘tantra’ er weer bij komen. Nu ik dit schrijf zijn deze fora nog steeds gesloten.

Als het aan ons ligt, zou ook een forum ‘massage’ welkom zijn. Voor opmerkingen over dit HTML5-werk denken we aan het forum “online”. Men belooft dat veel oude fucties weer terugkomen, maar er is na ruim een jaar er nog steeds geen gebruiksaanwijzing. De BB-codes werken slechts voor een deel; ga zo maar door!

Waar is nu ons account? Helaas is nu ons account op Startpagina geheel verwijderd. Wij hebben sterke aanwijzingen, dat dit komt door de verbinding met Facebook, waardoor de regels ten aanzien van naakt en links zijn aangepast. Bovendien worden ze ook gehandhaafd; algoritme? Snel nogmaals een nieuw account aanmaken heeft geen zin. We kijken nu de kat uit de boom bij het NaturismeForum.

En terug naar een soort gastenboek? De nieuw geprobeerde gratis gastenboeken, hadden allen een probleem met ons en de Google-advertenties. Ook hier is de oorzaak het naakt op onze site, dat deze blokkades veroorzaakt.

Waarom komen sommige plaatjes juist bij 100% vaak blokkerig over? Dit probleem ontstaat vooral in Internet Explorer 7, 8, 9 en de diverse nog oudere browsers.

Een strenge test voor pixeldrift.

Het is het meest zichtbaar bij nagenoeg verticale of horizontale lijnen. Het lijkt dan alsof de pixels een beetje verschuiven. We noemen dit verschijnsel pixeldrift. We zien in de afbeelding hierboven, dat ook Internet Explorer 11 en Edge niet geheel vrij zijn van pixeldrift.

Hebben de fotobanners een vaste breedte? Ja, we hebben de breedte van de horizontale fotobanners voor natspel.nl vastgesteld op 340 (680) pixels. Daar de desbetreffende pagina niet te traag wordt, streven we voor de hoogte van fotobanners naar ca. 100 (200) pixels. Opdat de weergave wat gladder wordt, stoppen we er in de praktijk echter vaak meer pixels in. Vandaar tussen haakjes 680 pixels. Dit laatste moet  — samen met de bijbehorende (soms plaatselijke) onscherpte —  per afbeelding apart worden getest.

Natugroetjes, Louis van Gorkom.