Vrijheidskwartier - roman...

21b. Momenten van overpeinzing

De opdringerige refo's

De treinreis onder ‘Het Groene-Hart’ verloopt te voorspoedig, want Tineke en Anna hebben veel bij te praten. Buiten is er weinig te zien, op de lichten van een enkel stationnetje na, dat voornamelijk wordt gebruikt door natuurbeschermers is de spoortunnel pikke donker. Binnen in de trein brand licht, waardoor het naar buiten kijken geheel wordt belemmerd; de ruit fungeert als een spiegel. Deze trein stopt niet bij die verlaten stationnetjes, maar raast door. Al spoedig verlaten ze de donkere tunnel. De wanden van de tunnelgoot zijn versiert met graffiti. Er liggen inmiddels zes sporen naast elkaar. Boven de spoorgootrand uit verijzen wolkenkietelende kantoorflats. Sommige gevels zijn bedekt met megavideoschermen; de vervuilende horizon van de grote stad.

Op station ‘Vredenburg’ stappen ze een verdieping lager over op de metrotram. Wederom duiken ze in het ondergrondse labyrint. Dan in de oude binnenstad van Domstad, komen ze weer boven de grond. Hier zijn geen hoge kantoorpanden. Het oude stadsgezicht is nagenoeg terug gebracht, in een middeleeuws Utopia. Reclame vrij; de winkels dragen slecht ouderwetse uithangborden. Ze stappen over op de tram.

‘Kijk daar ligt de Domtoren.’ zegt Anna enthousiast.

Tineke reageert daarop met: “Ja, het is hier een soort ‘Efteling’ geworden.”

‘Misschien wat overdreven, maar in ieder geval beter als die drukke videoreclame,’ beweert Anna.

“Daar bij die demonstratie, is ‘De Koffieboon’,” zegt Tineke.

De tram stopt pal voor lunchroom ‘De Koffieboon’. Er moeten hier nogal wat passagiers uitstappen. Bovendien worden uitstappers tegengehouden door de demonstranten, dus duurt het even voordat Tineke en Anna kunnen uitstappen.

Hoewel de ingang van ‘De Koffieboon’ slechts enkele tientallen meters van de tramhalte ligt wordt het een hele expeditie om die ingang te bereiken. Tineke en Anna worden gelijk omringd door de demonstranten, die de korte weg versperren. Ze hebben het over de hel die achter die ingang ligt. Een meisje in het zwart, met rokken tot op de enkels duwt een papier in hun handen. Een bink verspert gelijktijdig de weg. Tineke moet haar ellebogen gebruiken om binnen te komen. Anna komt gelijk achter haar aan.

‘Het is gelukt,’ zegt Tineke met een zucht van verlichting als de deur met een klap achter Anna dicht valt.

‘Zeg dat wel...’ reageert Anna.

Een hedonistische filosofie?

Het intake overleg met de medewerkers is net achter de rug. De cursisten zullen zo wel binnen druppelen. Fatima zit in ‘De Koffieboon’ om de cursisten voor de orgasme cursus op te vangen, want Els moet nog even weg. Op haar tafeltje staat een keurig bordje.

Ze doet zich tegoed aan koffie en een broodje. Strak blijft er waarschijnlijk weinig tijd over voor de inwendige mens. Ondertussen bladert ze in het lesmateriaal van de cursisten. Het meeste is bekende kost. De cursus begint met de Weegschaal om de cursisten wat nader tot elkaar te brengen. Vervolgens gaan ze aan de slag met bodypaint. Aan de andere kant van de ruit in het kinderbad is het nu al een drukte van jewelste. Er naast schittert een reusachtige kerstboom. Schuin aan de andere kant speelt de oudere jeugd beachvolleybal. Daar staat een haag van publiek omheen. Bijna alles is volgeboekt. Dick had zo'n toeloop niet verwacht. Iedereen is er blij mee, want wil ‘Het Vrijheidskwartier’ overleven dan is een goede bezetting een noodzaak. Er komen twee dames binnen van de straatzijde. Fatima kijkt op! De dames lopen gelijk door naar de kleedruimte. Aan de manier waarop kun je wel zien, dat ze hier vaker komen. Even later komen de zelfde dames naakt uit de kleedruimte. Ze bezetten het laatste vrije tafeltje aan het raam en bestellen koffie met gebak. Het zijn duidelijk vriendinnen. De jongste heeft een donkere huid. Je kunt haar ras in donker Afrika plaatsen. De oudere dame is blank met lang blond haar, dat in de uitgroei het oorspronkelijk grijs toont. Net als Fatima denkt die zijn niet voor mij, staat de jongste dame op en loopt op het tafeltje waar Fatima zit af.

“Moeten we ons hier melden voor ‘de orgasme-cursus’,” vraagt ze.

Fatima werkt de lijst bij en deelt twee kettinkjes met naamplaatjes uit. Zie zo; de eerste cursisten zijn binnen. Er druppelen nog meer cursisten binnen. Fatima heeft het even flink druk, dan is het weer een periode rustig. Ze neemt de laatste hap van haar broodje. Weer gaat de deur open; Tineke; loopt gelijk op Fatima af; blij verrast.

‘Hallo Fatima,’ zegt Tineke en ze gaat verder met de vraag: ‘Jij doet hier de intake?’

‘Ja, een verrassing hè?’ reageert Fatima: ‘De griep heerst, dus zijn er veel mensen ziek. Ik fungeer als invaller.’

Tineke de beide dames aan elkaar voor met: ‘Dit is Anna. We zijn oude schoolvriendinnen. En dat is Fatima wij zaten op de zelfde passiefoefeningengroep.’

Tineke gaat zich gelijk uitkleden. Anna en Fatima blijven staan kletsen.

‘Het is wat met die refo's,’ zegt Anna verontwaardigd.

“Ja, dat is het resultaat van ‘De Nieuwe Verzuiling’. Ze hebben een bekrompen opvoeding gehad en worden gemanipuleerd door hun leiders. Gelukkig is het maar een klein groepje,” beweert Fatima.

‘Staan ze daar vaker?’ vraagt Anna.

‘Ik woon hier, dus heb ik een aardig idee. Ze staan er alleen als we veel gasten verwachten. Gewoon, doordeweeks heb ik ze nog niet gezien,’ antwoordt Fatima.

Anna vraagt verder: ‘Hoe woont het hier?’

“Verrukkelijk; ‘Het Vrijheidskwartier’ is een oase in de stad,” geeft Fatima aan.

Op dat moment komt Radha binnen. Radha neemt, omdat het nu echt druk is een deel van de taken van Fatima over. Ondertussen druppelen er nog meer dames binnen. Door gebruik te maken van de doorlopende winkels, hebben hun weg gevonden. Ze betreden ‘De Koffieboon’ nu via de Binnenstraat. De demonstratie van die refo's blijft echter een topic. Inmiddels beginnen Fatima en Radha met het inschrijven van deze nieuwe cursisten. Anna krijgt een hanger met haar naam. Zo kan ze gelijk herkennen wie de andere cursisten zijn. Het verbaast haar dat niemand wat zegt over de kleding die ze nog draagt. Tineke komt alweer uit de kleedruimte. Ze is nu geheel naakt. Na de ontvangst van een naamhanger en een hug met Fatima gaat ze naast Anna aan het tafeltje zitten.

Fatima kijkt met een half oog naar de tafeltjes met cursisten. Het doet haar goed dat de dames het nu al zo goed met elkaar kunnen vinden. Ze zitten inmiddels met z'n zessen rond twee tafeltjes. De discussie gaat nog steeds over de refo's. Ze zijn het er allemaal over eens, dat die christenfundamentalisten als brutaler worden. Het land wordt verscheurd door dergelijke tegenstellingen; de verzuiling is veel te ver doorgeschoten. Tineke bestelt een kop snert om de inwendige mens wat te versterken, want van al dat reizen heeft ze een weeïg gevoel gekregen.

Op verzoek van Fatima helpt de serveerster met het bijschuiven van een derde tafeltje, zodat de kring verder kan worden uitgebreid. Anna heeft zich inmiddels ook uitgekleed en zit weer aan de koffie.

Onwillekeurig streelt Amalia haar nagenoeg zwarte huid en zegt: ‘Helaas moeten wij hedonisten nu ook wel een zuil gaan vormen. De tolerantie als aparte zuil; het is eigenlijk te gek om los te lopen.’

‘Amalia, bent je hedoniste?’ vraagt Anna.

‘Het is maar net hoe je daar tegen aan kijkt. Naturisme, nudisme, hedonisme al die termen vangen een aspect van mijn leven. Ik vindt dat je het leven moet genieten, dus heb ik een vrijzinnige kijk op het samenleven,’ antwoordt Amalia.

‘En deze cursus?’ vraagt Anna verder en ze neemt vervolgens een flinke slok koffie.

Amalia komt met: ‘Ik doe al een paar jaar mee als lesassistente en kom dus hoofdzakelijk voor de sfeer.’

“Hier, in ‘Het Vrijheidskwartier’?” vraagt Tineke.

Amalia reageert met: ‘Nee, dit wordt hier de eerste keer.’

Bijna ongemerkt gaat het thema over naar het begrip ‘vrijheid’ in het algemeen. Iedereen doet mee aan de discussie. Fatima staat op en komt er even bij zitten, want er zijn op het moment geen nieuwe aanmeldingen en Els is inmiddels weer terug. Verder zijn de bestelde consumpties zowat genuttigd.

Fatima wacht op een gaatje in de discussie voor: “Even tussen haakjes. We hebben nog een kwartiertje, dan geef ik voor de liefhebbers een rondleiding door ‘Het Vrijheidskwartier’...”

Wordt vervolgt met: 22. Fatima geeft een rondleiding..