Vrijheidskwartier - roman...

15. Een vreemde avond voor Fatima

Als het gezellig is, schijnt de tijd ongeduldig te worden. Het toetje staat dus al op tafel. Fatima zit nog vol met verhalen. Zo geheel naakt van een maaltijd genieten, geeft haar een gevoel van geborgenheid. Om die tijd te rekken eet ze bewust met kleine hapjes.

‘Fatima, is het toetje niet lekker?’ vraagt Ivonne bezorgt, omdat ze denkt dat Fatima met lange tanden zit te eten.

Er ontstaat een verticaal groefje boven de neus van Fatima als ze antwoordt met: ‘Nee, het toetje is juist verrukkelijk! Het is de tijd die alle goede momenten zo snel voorbij laat gaan.’

‘Het zit in onszelf; als we nu op iemand zaten te wachten zou de tijd kruipen,’ zo haakt Frits er op in. Zo is er ineens weer een onderwerp voor een boom. Het doet Frits ook beseffen dat de tijd dringt. Hij moet nog iets aan Fatima vertellen. Hij zoekt naar een goed moment, want met die twee dames kan je er soms niet tussen komen.

‘Zo zijn we nu bezig...’ tracht Frits in te breken; slikt zijn woorden in, want de dames zijn hem weer voor met het nudistisch onderwijs en de ervaring van het kleinkind van een vriendin op die basisschool.

‘Ja Dick heeft het allemaal goed voor elkaar,’ beweert Ivonne.

‘Ik ben gevraagd voor een positie in het schoolbestuur,’ voegt Fatima nog toe.

Zo gaat het dus over de voordelen van het nudisme in de opvoeding. Het is een onderwerp, waarover Fatima nog niet zo heeft nagedacht, dus heeft Ivonne voornamelijk het woord. Het dwingt Fatima tot een eigen standpunt te komen. Ze vraagt zich af hoe het zou zijn als ze een dergelijke opvoeding had genoten.

Met door Ivonne: ‘Frits, heb jij nog nieuwe plannen?’ geeft ze Frits weer de ruimte.

“We hebben ‘Universal Entertainment Studio's’ overgenomen. Daarmee gaan we naast reclame nu ook programma's leveren.” reageert Frits met trots.

“Is dat die organisator van de ‘Miss Universe’ verkiezingen?” vraagt Fatima.

‘Foei Frits!’ jent Ivonne en ze gaat door met: ‘En dan moeten de dames straks zeker ook een ronde helemaal in hun nakie.

Fatima zit er ook bovenop met: ‘Daar zullen ze niet blij mee zijn!’

‘Maar daar gaat het ook niet om! Universal Entertainment Studio's heeft de rechten van het algoritme van de pornomuur, dat een normale omgang met naturisme op het web dwars zit,’ zegt Frits serieus.

‘Dus Frits; terug naar naakt is gewoon!’ vraagt Fatima met een bewering.

‘Ja, door het ombouwen van het algoritme; althans aan deze kant van de grote plas. Verder zal de politiek medewerking moeten verlenen,’ geeft Frits aan.

Ivonne komt met: “Met de ‘Naturistische Partij’ in de coalitie zit het tij mee. Dus moet dat niet een echt probleem zijn!”

Frits zit er bovenop met: ‘Dat zal nog tegen kunnen vallen. Ze zijn voorzichtig in verband met de volgende verkiezingen.’

‘En die Miss Universe verkiezingen?’ zo haalt Fatima het afgekapte onderwerp weer naar boven.

‘Dat zou in de toekomst een goede, wereldwijde reclame voor het nudisme kunnen worden,’ speculeert Frits.

‘Lieve Frits, het blijven missverkiezingen, bovendien je drukt je wat wazig uit. Bedoel je dat de meiden bij de volgende Miss Universe verkiezingen een ronde helemaal uit de kleren moeten?’ vraagt Ivonne met een knipoog naar Frits.

‘Laten we hier op een lager niveau beginnen, bovendien komt er een verschuiving naar de vaardigheden, die voor een model worden gevraagd,’ zegt Frits.

‘Frits, hoe heb je dat voor elkaar gekregen?’ vraagt Fatima nu haar belangstelling is gewekt.

‘Je bent het enige kleine bureau onder de grote  — die elkaar de kans niet gunnen —  dus krijg je de opdracht om naar compromissen te zoeken. Ofwel men zocht naar kennis over het poldermodel. Maar het echte werk heeft Ivonne gedaan!’ antwoordt Frits.

“We zoeken gangmaaksters voor ‘Miss Nederland’ in het Vrijheidskwartier en jij viel op bij Frits,” zegt Ivonne in een poging klare wijn te schenken.

Het voorhoofd van Fatima toont een diepe voor en ze kijkt Ivonne zo verschrikt aan: ‘Bedoel je dat ik?’ Fatima zoekt naar de goede formulering.

‘Ja Fatima; je hebt een goede kans om ver te komen. Met zo'n symmetrisch gezicht en lijf hebt je het allemaal in huis. Verder heb je zeker talent voor poseren,’ zegt Frits serieus.

‘Frits je overvalt me. Bovendien ik ben gewoon te oud, de eerste rimpeltjes tonen zich al in de spiegel,’ antwoordt Fatima.

Frits komt met de tegenwerping: ‘Alleen als je...’

Dan gaat de bel...

Frits staat op om beneden te gaan kijken. Ook Fatima verlaat de tafel. De maaltijd is allang voorbij. Haar lijf voelt stijf van al dat zitten. Ze rekt zich uit voor de spiegelwand. De korte balletbar er voorlangs daagt haar uit. Ze plaats haar rechtervoet erop voor een losse strekoefening. Er klinkt gestommel op de trap. Fatima siddert haar bovenbeen los. Ze droomt wat weg. Even is ze weer die kleine ballerina. Dan tikt ze zichzelf op haar vingers. Bij de les blijven! Intense buigingen gaan niet samen met een volle maag. Op dat moment kijkt ze via de spiegel in de lens van een videocamera. Slechts in een flits denkt ze dat het Frits is, maar daar staat een vreemde cameraman...

Wordt vervolgt met: 15a. Een nachtelijke discussie.