Vrijheidskwartier - roman...

8. Het yogapad als onderdeel van je levensweg

Sita en Fatima zitten aan een vegetarische maaltijd in het restaurant van het station. Aan de hand van de eerste ervaring in een topfree-groep met haptotantra praten ze onder de maaltijd over Yoga. Het gaat nu over de ervaring van Sita met Yoga en haptotantra als aanvulling.

Het nieuwe speeltje de printdummy

Sita neemt een slok appelsap om even na te denken. Het is duidelijk dat hun gedachten nu op een verschillend spoor zitten. Ze pakt een printdummy op het formaat A4 uit haar tas en zegt: ‘Fatima ik wil je wat laten zien.’

‘Goed’ zegt Fatima en ze gaat verder met de vraag: ‘Zijn die printdummy's niet erg duur?’

‘Op deze stond een tijdschrift over computers, waarvan de inhoud over deze dummy's ging. Ik heb de inhoud op mijn PC gedumpt, zodat ik hem leeg kon maken,’ Ondertussen haalt ze via haar phone een site in de dummy op: ‘Zelfs het kaft kun je wissen en eventueel herladen. Ze zullen wel snel goedkoper worden! Voor mensen die van bladeren in een papieren boek of tijdschrift houden, zijn die dingen met elektronisch papier heel handig,’ zegt Sita.

‘Je kon wel eens gelijk krijgen. Je kunt die digitale ontwikkeling van de laatste tijd gewoon niet bijsloffen,’ zegt Fatima.

Ondertussen heeft Sita een deel van de tekst vergroot en naar het kaft getransporteerd en reageert met: ‘Sorry Fatima; ik hou er geen rekening mee, dat jij nog niet zoveel van yoga weet. Misschien komt dat wel door je spitsvondige vragen. Maar dat is geen excuus,’ de groeven in Sita's voorhoofd verdiepen zich weer. ‘Mijn huidige klassieke yogaleraar werkt met het systeem van Râja-Yoga, ook wel bekend als het achtvoudige pad van Patañjâli. Laat ik deze acht punten voor de duidelijkheid even opsommen...

  1. yama - beheersing;
  2. niyama - zelfopvoeding;
  3. âsana - yogahoudingen;
  4. prânâyâma - ademhalingsoefeningen;
  5. pratyâhâra - het niet voelen, onthechting;
  6. dhyâna - overpeinzing;
  7. dhâranâ - hersenontspanning;
  8. samâdhi - extase in meditatie.

De moeilijke Sanskriettermen zijn voor mij een geheugensteuntje, jij mag ze gelijk weer vergeten,’ zo eindigt Sita haar monoloog.

‘Mag ik even opmerken, dat de les van gisteren voornamelijk over het derde punt ging,’ reageert Fatima.

‘Je hebt gelijk Fatima. Het zijn de lichaamshoudingen  — ofwel âsana's —  waardoor Yoga in het Westen bekend is geworden. Je vindt deze houdingen overigens ook in Kriya- en Hatha-Yoga,’ geeft Sita aan.

Fatima pijnigt haar hersens, in een poging klaarheid te krijgen, in hetgeen Sita zojuist heeft verteld. Er vormt zich weer een groefje boven haar neus. Het verband is haar nog steeds niet geheel duidelijk. Daarom vraagt ze: ‘Maar waarom heb je dit rijtje opgesomd?’

Sita vormt weer een vers geploegde akker over haar voorhoofd: ‘Het vijfde punt, ofwel de vijfde stap past nog niet bij mij. Als je niet eerst hebt leren voelen, kun je dat niet loslaten. Daarom hoort haptotantra juist nu heel goed bij mij,’ reageert Sita waarbij haar lage stem zich nog meer verdiept, zodat ze de nadruk op de clou kan leggen.

‘Het begint me te dagen maar...’ reageert Fatima met oplopende stem.

Passiefoefeningencursus

Na enig aarzelen, alsof ze naar woorden zoekt reageert Sita met: ‘Het niet-voelen, ofwel het terugtrekken van de zintuigen is bedoeld om je beter naar binnen te laten keren als voorbereiding op meditatie.’

Fatima reageert meteen met: ‘En jij vindt dat je eerst de zintuigen moet gebruiken, alvorens je ze kunt leren negeren. Dus wil je in haptotantra met de voeloefeningen van de huid stoeien. Sita, ik denk dat ik je door heb.’

Sita reageert met pit in haar stem: ‘Nu zitten we op één lijn Fatima. Dus heb ik mijn tweede les ook gelijk gevraagd naar een plek op een passiefoefeningencursus. Helaas was er toen nog geen plaats vrij.’ De horizontale voren in haar voorhoofd tonen de herinnering aan de teleurstelling.

Met iets nadruk in haar hoge stem reageert Fatima met: ‘Allerlei opmerkingen van de andere cursisten tijdens de les van gisteravond krijgen nu meer verband.’ Ze loopt ineens over van vragen. Zo probeert ze, voor zichzelf op alles een rijtje te zetten, zodat ze niet als een warhoofd overkomt. Het intense denkproces toont zich op haar gezicht door een diepe kloof boven haar neus. Even staart ze zomaar in de ruimte; dan vraagt ze: ‘Wat is het verschil tussen de passiefoefeningen- en de massagecursus?’

‘Nou ja,’ begint de sonore stem van Sita: ‘Beide cursussen beginnen  — qua inhoud —  ongeveer gelijk. Voor passiefoefeningen moet je namelijk eerst kunnen masseren, want je kunt geen mensen tillen als je niet eerst hebt geleerd hoe je moet aanraken. Pas na een les of tien lopen beide cursussen uit elkaar. De massagecursus richt zich dan meer op de Zweedse- ofwel klassieke-massage. Daarbij krijgen die cursisten meer anatomie.’ Ze schraapt even haar keel. Dan gaat ze verder met: ‘Bovendien werk je in de passiefoefeningensessie altijd met een groepje. Persoonlijk ervaar ik de passiefoefeningensessie als iets intiemer. Je bent meer betrokken bij de ervaring van je maatje. Dan heb je noch het stil zijn en het communiceren met gebaren...’

‘Is dat de zelfde gebarentaal, die doven gebruiken?’ Met die plotselinge vraag breekt Fatima het betoog van Sita af.

De sessie; een aanrader?

‘Ja, Fatima, maar dan in versimpelde vorm,’ reageert Sita. ‘Desondanks is het in het begin best moeilijk. Dat lezen van handen moet echt wennen. Maar nu ik er in zit gaat het me goed af. Daar moet ik wel bij zeggen, dat talen altijd mijn sterke punt was.’

‘En hoe gaat het dan verder?’ Ondertussen strijkt Fatima onwillekeurig langs haar hoofddoek: ‘Ik bedoel, hoe gaat het als je zo'n sessie ondergaat?’

Sita aarzelt even. Er zijn van die momenten, dat het moeite kost om de juiste woorden te vinden: ‘Feitelijk is het net een omgekeerde haptoyogagroepsles met één op de vloer en meerdere lesgevers daar om heen. Wel ontbreken meestal de inspanningsoefeningen, want het hele gebeuren is gericht op ontspanning en overgave.’

Fatima knikt met haar hoofd: ‘Maar hoe is dat?’ de stembuiging legt een duidelijke nadruk op de vraag. Dan vult ze die vraag aan met: ‘Met zoveel handen aan je lijf?’

‘Verrukkelijk!’ Sita, glimlacht even, na een moment van stilte gaat ze verder met: ‘Het is echt heerlijk Fatima.’ Dan vormt haar voorhoofd weer voortjes: ‘Zo'n sessie is zo veel intenser als een gewone routine- ofwel haptotantragroepsles!’

‘Sita, dus jij zou het iedereen aanraden?’

‘Nou, ... dat weet ik nog niet,’ reageert Sita op de vraag van Fatima: ‘Je moet ten minste een wat evenwichtige psyche hebben.’ Ondertussen veegt ze een haarlok van haar gezicht: ‘Voor kwetsbare mensen kan het te overweldigend zijn. Maar meestal gaat het stap-voor-stap, want we ontdekken de passiefoefeningen veelal door de routineles.’

Wordt vervolgt met: 8a. Genieten van de hoofdmaaltijd.