Aan de slag met HTML5

Moeten we met de tijd mee?

We hopen dat we dat nog even kunnen uitstellen, want deze lay-out in HTML5 is daar nog niet klaar voor! het probleem zien we gelijk bij het smaller schuiven van dit frame. Deze testlay-out wordt dan een rommeltje.

In oudere browsers; wordt het kleurvlak van het menu onder deze tekst, over de volle breedte getrokken. Dus met deze poging in HTML5 zijn we er nog niet! Voorlopig echter doet onze kern-site Natspel.nl het nog goed in de meeste browsers.

U zit op een testpagina!

Deze pagina wordt gebruikt door het Natspelteam  — van de vereniging “Maha Vira” —  voor het testen van een HTML5 lay-out in diverse browsers. Dit team, dat de site Natspel.nl onderhoud, bestaat uit vrijwilligers. Deze site gaat nu over een aanvullende vorm op Yoga-Nagna met de naam haptotantra.

Wij kunnen ons voorstellen, dat de inhoud van deze site vragen oproept. Voor die vragen en verdere informatie over het concept “Natspel” (en eventuele aanmelding) kunt u terecht bij:

Maha Vira - Louis van Gorkom - Natspelteam,
Postbus 18, 9200 AA Drachten;
Bouriciuslaan 57 (route: zie kaartje hierboven),
9203 PC Drachten (Smallingerland);
Telefoon: (0512)532736.

*

Ons mailadres staat dus in de zee. Voor een denkend mens is dit een oplosbaar raadsel. Dit voorkomt echter een heleboel rommel in de mailbox.

De overgang naar HTML5

Een snelle overgang is ook niet nodig, want de meeste browsers blijven frames ondersteunen. Althans dat dachten wij, maar toen kwam die nieuwe privacy-wet en moesten wij nagenoeg de hele site verwijderen. Alleen dit Webwerk kon blijven staan. Ook zoekmachines geven nu de voorkeur aan sites, die in een standaard HTML5 zijn geschreven.

Helaas was het moment dat we de sites Haptotantra.nl en Natspel.nl pagina-voor-pagina moesten overzetten naar HTML5 veel te snel gekomen. Deze lay-out (sjabloon) is daar eigenlijk nog niet klaar voor. Bij smaller schuiven vertoont dit file namelijk merkwaardig gedrag. Een oplossing daarvoor hebben we nu nog niet. Het ombouwen zal dan eerst gebeuren binnen Webwerk, zodat de overstap via het veranderen van een link kan plaats vinden.

Het gaat weer de goede kant uit

Wij ontkwamen er niet aan  — deze sjablonen vroegtijdig voor het begin van de roman, waarvan de eerste hoofdstukken nagenoeg klaar stonden —  te gebruiken. Gelukkig bleken deze sjablonen te voldoen. Door heel hard werken konden we zo onze positie in Google enigszins behouden. Nu staan de eerste asana's en oefeningen reeds op deze site.

De verdere herbouw van onze site kan beginnen. De Nederlandse versie krijgt dus een plek in de map ‘nl’. Eerst kijken we hier naar het leerproces, dat er nu op ons afkomt. Ik en anderen uit het Natspelteam hopen hier te komen met tips ter ondersteuning van dit proces. Verder kan dit team enige aanvulling goed gebruiken. Het wordt zeker een heel karwei.

Wij  — het Natspelteam —  beheren meer dan één site. Voor mijn tijd is dat begonnen met de site voor “de Natspel sauna-avonden”. Inmiddels was dat uitgegroeid tot een jaarlijks festival, dat helaas  — door verlies van de sauna —  ten onder ging.

De sites die wij nu beheren zijn: www.tao-massage.nl, www.natspel.nl en www.haptotantra.nl. Natspel.nl staat binnen Tao-massage.nl, dat ruimte biedt aan deze experimenten van het Natspelteam. Van deze sites is Haptotantra.nl nog geheel in ontwikkeling. Nu staat daar wat verouderd testmateriaal. De andere sites zijn in een constante fase van aanpassing en verdere uitbreiding;

Natugroetjes, Cristina.

PS. Deze pagina vervangt de overeenkomstige pagina uit het verouderde, zwarte Webwerk. In de toekomst zullen mogelijk meer zwarte pagina's volgen. Het verhaal over onze worsteling met HTML5 gaat verder met de Introductie.