Haptotantra

Een wat wazige blik in de toekomst

Bij de ontwikkeling van haptotantra stond voorop, dat religie het beoefenen van deze vorm van lijfwerk niet in de weg mocht staan. Nu was dat niet zo gemakkelijk, want Yoga en Tantra komen uit het Hindoeïsme en zijn doordrongen van elementen van deze religie.

Het zit in onze reli-kwab

Nu is ook de mens die beweert; religie reeds lang achter zich heeft gelaten, verre van religieus neutraal. We hebben de gevoeligheid voor religie met de evolutie meegekregen. Het zit verankerd in ons brein. Neurologen kunnen dit gebied aanwijzen! Het gaat ons niet om het religieus gevoel van de beoefenaar, maar om de dogma's, die met religie meekomen. Bij de ontwikkeling van haptotantra zijn dat vooral de dogma's uit het Hindoeïsme, maar met de overstap naar het Westen zijn er ook nieuwe dogma's in Yoga en yoga geslopen.

Voor we als docent elementen uitsluiten met het label ‘dogma’ moeten we eerst naar ons eigen Reli-Pakhuis kijken. Onze kijk op de wereld bepaald namelijk, wat we aan onze cursisten doorgeven. Gerichte meditatie kan hierbij helpen. Ook zijn discussies met anderen niet alleen handig, maar noodzakelijk.

We kunnen niet zonder de ander

De kern van haptotantra wordt gevormd door passiefoefeningen. We werken dus in groepjes. Het is daardoor een sociaal gebeuren, want we zijn afhankelijk van onze maatjes. De docent is in de eerste plaats een maatje. Daarbij komt dat totale naaktheid vraagt om gevoelsmatige veiligheid. De kennisoverdracht mag dit maatschap met de cursisten niet verstoren. Dit verschilt sterk met de gezagsverhoudingen binnen de reguliere yogalessen in dit land. Van het ‘absolute gezag’ bij de Guru in India ten opzichte van zijn leerlingen kunnen we maar beter zwijgen! De cursist moet er van overtuigt zijn, dat iedere aanraking is afgestemd. De docent dient dit proces te begeleiden.

Het zijn inmiddels 't andere tijden

Toen wij in de vorige eeuw met de eerste groepjes passiefoefeningen experimenteerden konden we meeliften met de groei van de naaktstranden. Ook werd topless op het strand normaal. De toplessgroepen haptotantra voor dames waren destijds populair. Nu is er de globale, remmende norm van de verpreutsing via sociale media. Misschien moet haptotantra voor een echte doorbraak, wel wachten op de ‘tweede naturistische golf’. We hopen echter op durfals, die ondertussen passiefoefeningen in kleine groepjes levendig houden en daarbij verder ontwikkelen.

Het nieuws wordt in deze tijd vaak beheerst door wat viral gaat in de sociale media. Zo komen onderwerpen in het nieuws, die nogal los staan van de waarheid. Het is de tijd van nepnieuws. Vaak zet dit aan tot onterechte angsten. Zo doet de kans, om via een mobieltje op het web terecht te komen, veel naturisten zich terugtrekken in de besloten naturisten terreinen. Aldus groeien de besloten naturisten verenigingen en lopen de stranden leeg. Met de zichtbaarheid verdwijnt de tolerantie voor het naturisme; het naakte lijf wordt wederom gezien als niet normaal. Ook is er de mode, waarin het streven naar perfectie steeds meer op de voorgrond staat. Het normale lijf kan onmogelijk voldoen aan dergelijke eisen. Laatstaan dat ouderen hun volledige lijf mogen tonen. We worden als we niet oppassen gedegradeerd tot een wandelende selfie!

De voortzetting van de ontwikkeling

Deze website geeft een eerste aanzet voor de praktijk van haptotantra. De docenten van de toekomst kunnen naar behoefte elementen uit andere systemen lenen. De voorwaarde is wel dat haptotantra religieus neutraal blijft. Voelen we als docent een noodzaak elementen uit een religie in te voegen, geef het geheel dan een nieuwe naam! Wie van mening is dat haptotantra niet geschikt is voor kinderen, moeten wij met klem tegenspreken! Het systeem haptotantra is een praktische benadering voor de opvoeding rond de ander en veilig aanraken. Aldus zou het een vaste plek kunnen krijgen in curriculum voor lichamelijke opvoeding.

Zolang haptotantra nog niet in het onderwijs zit kunnen ouders de koppen bij elkaar steken en zelf iets organiseren. Via sociale media kunnen we gelijkgestemden vinden. Pas echter op bij het gebruik van afbeeldingen. Helaas kunnen deze de reden zijn voor verwijderen. Meestal zijn we creatief genoeg om met een bruikbaar compromis te komen. In de roman  — die 30 jaar in de toekomst speelt —  is er zelfs sprake van een naturistische basisschool, maar het is de vraag of de huidige vrijheid van onderwijs blijft;

Natugroetjes, Louis van Gorkom.