Yoga-Nagna

Haptotanta terug naar het Oosten

In de jaren '90 kregen we in afdeling Utrecht  — vanuit de Randstad —  steeds meer Hindoes binnen met belangstelling voor haptotantra. Er was opnieuw een noodzaak voor een andere benadering. Deels baserend op de traditie ontstond in experimentele groepjes Yoga-Nagna.

Naturisme en activisme

Nagna is de Sanskriet-term voor ‘kuis naakt’. (Naga Mata tussen de Naga Baba's; roman...) Mijn vriendin Sita heeft zich zojuist ontdaan van haar actiesari, die snel in de tas van haar vriend en fotograaf Jamal verdween; de mijne volgt terstond. Minder stof dan een gewone sari en niks eronder natuurlijk, want een goede actie duldt geen aarzeling. Even waren we bang, dat we snel op het vliegtuig naar Nederland zouden zitten, maar de duidelijk aanwezige uniformen grepen niet in. Het werd dus een koude ervaring tussen warme mensen.

Sunblock en as

Wel worden we na de frisse doop, door een indrukwekkende Naga Baba uitgenodigd. Toen wij naakt bij het vuur waren gaan zitten, begon Baba Ji na een geduldvragende stilte, over ascese en onze sieraden. “Dat is nep van plastic! Puur voor de actie,” zegt Sita in het dialect van Baba Ji en ze ontdoet zich van glimmertjes, die als offer zonder pardons in het vuur belanden. Het stinkt vreselijk.

Baba Ji lacht; zijn volle lijf schatert buikschuddend! De anderen volgen; een naga-jochie komt met een afvalbak aandraven voor mijn sieraden. Er hangt nieuws in de lucht, dus komt dat asnaakte jochie naast mij zitten. Het voelt vertrouwd; ik accepteer zijn oranje bloemenslinger. De kou is nu geheel uit de lucht; open uitwisseling. Nederland; Yoga is eigenlijk Tantra; naaktstranden zijn verrukkelijk. Baba Ji vraagt vol interesse door naar haptotantra.

Zo laat Sita  — met mij als passiefmaatje —  die middag nog wat passiefoefeningen, zoals de Motvorm zien. Dan maken we even asana's; ik toon de Garudasana. Vervolgens gaan we weer over naar passief, de anderen helpen mee; ondergaan. Hij legt, dan de nadruk op het ook weer afstand nemen van de ervaring; huid nog wat wit! Sita vertaalt; ik smeer me ondertussen weer in met sunblock factor 50 en as; het naga-jochie helpt me met mijn rug; ik hem met de sunblock.

Na de thee pruttelt er een simpele pot boven het vuur. Mee-eten kun je dan echt niet weigeren; we bleven daar die dagen. Met een blik naar het systeemplafond; naakt onder het dekbed wordt ik wakker; helaas was het maar... (Einde roman.)

De yogaoefeningen, ofwel asana's

Het afleggen van het kleed opzich kunnen we beschouwen als een vorm van Yoga. De preutsheid van de cultuur veroorzaakt een overdreven hechting aan kleding en daarmee aan het fysieke. Via Yoga-Nagna kunnen we gestaag deze band verbreken.

Onder Yoga-Nagna verstaan wij de klassieke Hatha-Yoga. De bekenste school van Hatha-Yoga hier in het Westen is Iyengar Yoga. Tussen deze school en Yoga-Nagna zijn er veel overeenkomsten. Er zijn echter ook verschillen. Het belangrijkste verschil zit in de benadering van de klassieke asana's, voor cursisten die Yoga op latere leeftijd oppakken. Wij gaan er van uit dat de meeste asana's voor hen niet haalbaar zijn. De asana's dienen we voor de pubertijd aan te leren. Hierin kan ook de opvoeding een belangrijke rol spelen.

Theoretisch zijn er 108, danwel 72000 of zoiets. Dit zijn echter een heilige getallen, dus heeft het aantal weinig met de praktijk te maken. In de praktijk van de beoefening kunnen we ons tot een vijftien- à dertigtal beperken. We vinden er een flink aantal via de link Meer Yoga-Nagna. Dit is helaas een Engelse site. Verder zijn er nog aangepaste oefeningen, voor wie het ontbreekt aan de lenigheid passend bij deze asana's.

Door het verschil in de diverse scholen zijn er meer dan tweehonderd asana's in de literatuur te vinden. Verder kunnen we via zoekmachines op het web sneupen, want naakt of gekleed het is immers de zelfde yoga. Daarom is het Yoga-Nagna en niet nagna yoga, zoals de zoeksites dat ons voorstellen; vergelijk het met Yoga-Nidra. Veel asana's en series van asana's staan zelfs op video. Zoek op de Engelse- of Sanskrietnaam van de oefening. Zorg bij het beoefenen wel voor een veilige ondergrond en pas op voor forceren;

Natugroetjes, Louis van Gorkom.