Religie

Van het Onzegbare een verhaal te maken

Iedere cultuur ontwikkeld  — bij genoeg tijd —  automatisch van die verhalen. In een latere fase wordt een dergelijk verhaal vaak in een instituut van macht gevat. Het kan echter ook een persoonlijk verhaal worden. Meestal gaat het om een combinatie van deze duidingen.

Het ‘Religieus-Pakhuis’ - een begrip; dat wat echt is in persoonlijk geloof? Over thuisvoelen, en voelen als een kat in een vreemd pakhuis. Wordt allereerst vanuit de opvoeding gevuld; later is dit steeds meer de omgeving.

Het ‘dogma’ - een reli-begrenzing? Een niet te staven waarheid voortkomend uit geloofsaannames of Heilige Geschriften.

Religieus neutraal

Het moet de lezer duidelijk zijn, dat we in het kader van dit materiaal over haptotantra wat betreft de diverse religies slecht zeer summier kunnen zijn. Ons gaat het vooral om de inpassing in de lessen; verder de verhouding naturisme religie in de persoonlijke beleving. Ook is er de reactie  — in de vorm van verzet —  van bepaalde religieuze gemeenschappen op personen, die openlijk omgaan met hun nudistische levenswijze.

Iedere situatie vraagt zijn eigen oplossingen; angst is daarbij een slechte raadgever. Open communicatie, daar waar haalbaar, is meestal de beste oplossing. Discussies over de juiste leer gaan we uit de weg, want deze twists geven zelden een bevredigend resultaat.

De docent zal de kennis over rituelen en dogma's elders moeten halen. Wij geven enkel een paar voorbeelden om onze punten te illustreren. Haptotantra is religieus neutraal! Dat geldt ook voor alles dat valt onder de reclameterm haptoyoga. Dit dient ook zo te blijven, maar iedere docent kan het hier geboden materiaal gebruiken en aanpassen aan een bepaalde religie. De enige voorwaarde is; dat men een dergelijk product, dan onder een eigen, gekozen naam in de markt zet. De klassieke Tantra is duidelijk verbonden met het Hindoeïsme.

We komen een mandala met symbolen uit Yoga tegen. We zien dit in het groot aantal armen van de Godin Shakti en de gekleurde vlekken, die de chakra's voorstellen. Voor de Hindoe en de New-agegelovige is dit geen probleem, bij de wat meer fundamentalistische Christen ligt dit echter anders. Deze Christen zou die bagage het liefst uit eigen Reli-Pakhuis willen weren. Aan de andere kant; voor de tegen het ietsisme hangende, vrijzinnige Christen, kan het zijn dat er geen of nauwelijks een probleem ligt.

De kracht van geloof

Voor de reiki-beoefenaar met kennis van het Oosten en Yoga, kan de boven genoemde mandala van Shakti, enigszins overeen komen met het persoonlijk godsbeeld. Ook het idee dat deze Kracht zich via eigen handen manifest wordt, zal hoogstens verwonderen.

Of dit Goddelijk-Aspect zich daadwerkelijk zo manifesteert aan de Reiki-Master uit ons voorbeeld, is afhankelijk van wat echt is in zijn persoonlijk geloof. Het gaat hier om een onbewuste diepte van onszelf, waar we over het algemeen niet bij kunnen.

De kat in een vreemd pakhuis

Een Christen, zelfs een Christennaturist zou gruwelen bij een ervaring als verbeeld door de bovenstaande afbeelding. Bij meer abstracte benaderingen komt het zelfs niet meer over. Het is voor hier boven genoemde de Christennaturist nu niet meer als abstracte kunst.

We gebruiken de term Religieus-Pakhuis voor alles wat echt is in het geloof van een persoon op een bepaald moment. Dit pakhuis is opgetrokken uit de muren van twijfel. Dogma's die eens binnen stonden kunnen nu buiten staan. Ons Religieus-Pakhuis is aan een constante, trage verandering onderhevig.

Op je plaats voelen?

Uit het bovenstaande blijkt dat, docenten rekening dienen te houden bij de plaatsing van cursisten  — binnen een tantrische groep —  met het Religieus-Pakhuis van die bepaalde cursist. Dit vraagt om kennis van de religieuze en rituele elementen in onze lessen. Sommige opleidingen voor docenten laten het hier helaas nog wat afweten.

Het is belangrijk dat dit aspect van de intake, in de opleiding van docenten wordt meegenomen. Dit moet daarbij ook praktisch, in de vorm van rollenspel worden geoefend; het zelfde geldt vanzelfsprekend ook voor de omgang met de blootdrempel. Met een beetje creativiteit, aandacht en geduld kunnen docenten voor hun cursisten, zelf die nodige religieuze veiligheid inbouwen.

Over halve en hele waarheden

Iedere religie (of sekte) kent z'n dogma's. Het zijn de waarheden, die we moeten aannemen, want ze zijn niet te toetsen. Dogma's zijn deel van onze identiteit. Door deze denkbeelden passen we in een groep. Dit geeft ons een bepaalde mate van veiligheid.

Vanuit de opvoeding ligt ons Reli-Pakhuis vol met dogma's. Dit hoeft geen probleem te zijn. Het probleem ontstaat pas als ‘hele waarheden’ “halve waarheden” worden. Het oppakken van een yogacursus kan een dergelijk proces starten. Pas daarbij op voor nieuwe voor nieuwe dogma's! Ook oude denkbeelden kunnen in ons brein een sta in de weg worden.