Naturisme en Yoga

Vrijheid in de praktijk brengen

Deze benadering van Yoga ofwel haptotantra wordt ontwikkeld met het oog op naturisten. De ontwikkeling bestaat uit een vrijwilligersproject van ruim dertig jaar, dat begon in de jaren '70 van de vorige eeuw.

Het naturisme van weleer

Aan de wortel van het naturisme (nudisme) ligt het verlichtingsdenken. De mens maakt zijn eigen keuzes en is verantwoordelijk voor zijn daden. In het begin van de vorige eeuw zien we bewegingen opkomen om de naaktheid in sociale samenhang te beleven. Veelal gebeurde dit op afgelegen plaatsen in de vrije natuur. De term naturisme werd gebruikt om eigen terreinen te verwerven, want “nudisme” zou eventuele verkopers kunnen afschrikken.

Natuur met principes

Met de groei van de beweging werd  — de term naturisme —  van bedekte-naam een geuzennaam. In die zelfde tijd ontstond er een controverse over het gebruik van beide begrippen naturisme en nudisme. De beweging met extra leefregels zoals vegetarisme en het afzien van roken en drinken, eisten van achter hun rietmatten de term naturisme voor zich op. Zij waren de echte naturisten.

Ondertussen burgerde beide begrippen in, waarbij ze vaak door elkaar werden gebruikt. Voor het grote publiek verdween daarmee het onderscheid in betekenis. Hoewel feitelijk onjuist, een synoniem gebruik van deze twee begrippen komen we tegenwoordig veel tegen. Jongere naturisten zijn zich veelal niet meer bewust van het onderscheid. Een reden om voor het naturisme te kiezen, is een vrijere lichamelijke opvoeding van de kinderen. Hierdoor kunnen we tegenwoordig van een naturistische mini-zuil spreken, met een eigen blad getiteld “bloot”.

In de vrije natuur?

De symbolische weergave van de Parivrtta Janusirsasana hieronder laat een naakte jonge dame zien. De groene grasjes staan voor het naturisme. Het is niet de bedoeling, dat we ieder grasveld als yogamat gebruiken. Denk daarbij aan het gevaar dat teken tegenwoordig brengen.

We dachten bij de vele tekeningetjes eerst aan draadfiguurtjes, maar niet alle asana's zijn zo goed weer te geven. Schaduwfiguurtjes zijn bijna zo bewerkelijk, maar duiden het naturisme niet. Bovendien is dit compromis goed te combineren met schema's en draadfiguurtjes.

Opvoeding en de omgeving

Een goede opvoeding vraagt een veilige omgeving. Bij beperkte mogelijkheden door een vijandige omgeving, moeten we ons afvragen hoe intens we onze principes aan onze kinderen willen doorgeven. Geloofs- en cultuurelementen zijn altijd in zekere mate met elkaar verbonden. Als voorbeeld: ‘Voor Wiccanaturisten met hoogstens één naturistische vakantie met gelijkgestemden per jaar, blijft er weinig steun in de opvoeding over.’ Zij mogen blij zijn, als het lukt een flard van hun levensovertuiging aan hun kinderen door te geven.

Als je dan de naakte avatar van je dochter op een onlinespel tegenkomt, mag je even blij zijn. Helaas blijkt het de laatste druppel te zijn, in een proces van verwijdering van haar Christelijke school. Naturistisch opvoeden is soms balanceren op het scherp van de snede.

Kansen en mogelijkheden

In geval dit gezin een naturistische minicamping met coven en manege runde, zou het hier gegeven voorbeeld anders kunnen uitpakken. De omgeving had dan meer tolerantie ontwikkeld. Daarnaast geeft dit een iets stabielere opvoedingsomgeving. Goed opvoeden vraagt investeren in de omgeving. Mensen die echt de kans krijgen hun idee van een naturistische opvoeding door te zetten, hebben vaak een eigen bedrijf in de recreatiesector.

Met minder wordt het scheppen van een goede omgeving moeizaam. De jonge kinderen bloot in de achtertuin gaat nog. Verder zitten we op het terrein van de naturistenvereniging veilig. In de winter is er het wekelijkse naaktzwemmen in de provinciestad wat verderop. Misschien is er daar zelfs nog een haptoyogaklasje. Tenslotte is er nog een sauna binnen autorijdafstand, maar die is helaas niet kindervriendelijk!

Toch mogen we blij zijn met zoveel voorzieningen; velen moeten het met minder doen. Zolang de kinderen klein zijn gaat het nog wel, maar in de eerste groep van de basisschool ontstaan de problemen al. Daar is men het beslist niet eens, met ons idee dat kietelen echt niet kan. Naturistisch opvoeden is per definitie multicultureel.

Kleine kinderen worden groter en met de leeftijd komen de problemen pas echt. Ondertussen helpen we vaak ongemerkt mee aan het vullen van het Religieus-Pakhuis van onze kinderen. Ontdekken we een genezende gave bij onze kinderen, dan kunnen we ze helpen met de kennis van reiki. Omdat ze haar anus inwendig wast, vertikt onze puberende dochter het, om haar zitsluier te gebruiken.

Omgaan met de blootdrempel

De pubertijd is vaak een moment, waarop onze kinderen zich van het naturisme afkeren. Denk dan niet dat het opvoeden mislukt is, maar geef ze de ruimte zichzelf te ontdekken. Vaak blijken ze bij het stichten van hun eigen gezin, het naturisme weer op te pakken.

Hoe gaan we omgaan met de mogelijke blootdrempel van de vriendjes van onze dochter; of omgekeerd? Komt dat vriendje van het terrein, dan is er niet zoveel aan de hand. In de praktijk valt het meestal anders uit. Voor de eerste kennismaking met naakt-zijn, is de sauna vaak een drempelverlagende oplossing.

Het naturisme (nudisme) is helaas nog steeds een randcultuur. De overheid gedoogt meer, dan dat er een wettelijke bescherming is. Voorlopig ziet het er niet naar uit dat er meer bescherming komt. Eerder zal er door het aanpakken van het gedogen, minder ruimte voor het naturisme ontstaan. Bij conflicten zijn gezinnen zeer kwetsbaar. We zullen de nodige opvallende actie aan anderen moeten overlaten. De kunst van het naturistisch opvoeden is dus conflicten vermijden. Wel kunnen we de beweging financieel ondersteunen;

Natugroetjes, Louis van Gorkom.