Yogahoudingen

De ‘Stamhouding’ - een basisvorm;

De staande uitgangspositie, waarbij de benen iets uit elkaar staan. Daarbij is de positie van de voeten natuurlijk naar buiten gedraaid. Goed staan vormt de kern bij het uitvoeren van staande houdingen en oefeningen. Nu gaat de traditie met de Tadasana uit van schoonheid.

Niet recht naar voren!

In haptoyoga kiezen we voor functionaliteit. Modern onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat de bovenstaande principes bij het staan niet overeenkomen. We hebben deze meer ontspannen vorm van staan, de naam “Stamhouding” gegeven. Het been links op de afbeelding hieronder toont de stand voor de Stam, waarbij de voet iets naar buiten staat.

Uitleg over de Stamhouding (Louis van Gorkom).

We kunnen in deze houding  — waarin we dus met de voeten iets naar buiten staan —  het gewicht regelmatig van het ene naar het andere been verplaatsen. Het been rechts op de foto hierboven vormt een overdreven voorbeeld van dit verplaatsen van het gewicht. In de praktijk is dit niet eens zichtbaar.

Vanuit de Stamhouding maken we o.a. de evenwichtshoudingen zoals: de Balansbuiging, de Garudasana, de Vrksasana (Boomhouding) en de Virabhadrasana (Heldhouding). Verder kunnen we staande de Kraanhouding maken, Lostorsen, of de Wilghouding maken. Zo zijn er veel meer oefeningen en asana's maar de tekst eigent zich niet om ze allemaal op te sommen.