Een yoga-aspect

Peuter, kleuter en kinderyoga

Onder kinderyoga verstaan wij yoga voor kinderen in diverse leeftijdsgroepen en modaliteiten, danwel yoga als onderdeel van de naturistische opvoeding.

De rol van de yogajuf

De juf op de afbeelding hieronder doet de Boogschutter voor. Bij jonge kinderen is voordoen — zodat zij kunnen nadoen —  de geijkte lesmethode. Yoga geven aan kinderen is een apart vak. De kindertekening hieronder laat zien dat ze zwanger is.

De jogajuf is zwanger (een kindertekening).

Bij het lesgeven aan kinderen vraagt iedere leeftijdsgroep zijn eigen vaardigheden. Een peutergroep is niet te vergelijken met een passiefoefeningengroep voor tieners. Meestal begint het al met babymassage. Dan volgt peuteryoga. In beide vormen worden groepen gevormd voor ouders en kinderen (ook vaders). De eerste zelfstandige deelname van het kind zien we in kleuteryoga. De juf op de afbeelding hierboven staat voor zo'n klasje.

Ruimte voor identificatie

In de praktijk zorgen we dat er meer volwassen aanwezig zijn, zodat we geen ruimte geven aan valse beschuldigen van misbruik. Een paar ouders kunnen we opleiden tot lesassistent. Zorg voor een begeleidingsgezelschap van zowel mannen als vrouwen, opdat er voor ieder kind de ruimte is voor lichamelijke identificatie; naaktheid van alle deelnemers is vanzelfsprekend. Dit geldt ook voor de diverse leeftijdsgroepen onder de noemer van kinderyoga.

Kleuter en kinderyoga dient in de eerste plaats speels te zijn. In de jonge leeftijdsgroepen is er nog weinig verschil met gym, turnen en ballet. De vele dierennamen onder de diverse oefeningen geeft ons docenten een houvast. Vanzelfsprekend gebruiken we daarbij de Nederlandse duidingen. We beginnen met zitten als een Kikker. Zo staat de Olifant altijd op drie poten, want er moet er één uitrusten. Even later gaat het verhaal verder met het maken van zijn slurf. Er zijn echter ook voorwerpen, die zich lenen voor zo'n speelse inpassing. Als voorbeeld noemen we hier de Boot waarmee we op reis gaan.

Voor alle leeftijden?

Allereerst moeten we daarvoor even naar Lotusvorm (Padmasana) en de Kopstand (Salamba Sirsasana) kijken. Zo dienen de Spagaat en de Lotus zo jong mogelijk te worden aangeleerd. Na het twaalfde jaar heeft het aanleren van de Lotus en de Spagaat etc. geen zin meer! Tegengesteld daaraan mogen kinderen geen Kopstand maken. Pas vanaf het zestiende jaar kunnen we voorzichtig naar de Kopstand kijken. Het langdurig in deze houding staan moet echter wachten op de volwassenheid van de cursist!

De passiefoefeningen(sessies) voor tieners kunnen mede een goede voorbereiding zijn op toekomstige relatievorming. Lesassistenten kunnen we nu uit de tienergroep halen. Wel dient de docent zich te beschermen tegen onterechte aantijgingen, door ten minste drie extra volwassenen aan de groep toe te voegen. Dit laatste geldt ook voor de groepsles en extra aandacht in kleine groepjes. Soms kan het niet anders, maar het is af te raden tieners laat staan jongere kinderen in een groep voor volwassenen te plaatsen. Een mogelijke uitzondering vormen lessen van tijdelijke aard, zoals die op de camping of het resort tijdens de vakantie (Lees verder op: De kracht van de streling).