Een yoga-aspect

De ‘docent’ - een beperkte definitie

Een begeleider van een groep met de kennis, vaardigheden en gezag om deze groep te begeleiden; trainer. Hier gaat in het bijzonder over de haptotantradocent en de begeleider van natspel. In de vaktaal van Yoga en Tantra gebruiken we ook de termen Guru en Dakini.

De docent overziet zijn pupillen

De afbeelding hieronder toont symbolisch de taak van zijn pupillen. Het zou een grasveld  — binnen het als naaktstrand aangewezen gebied —  van een recreatieplas kunnen zijn. De cursisten zijn nog even voor zichzelf bezig. Eigenlijk zou dit ook in een park dichtbij moeten kunnen.

De docent haptotantra overziet symbolisch zijn pupillen.

Op de afbeelding nu hierboven zien we op de voorgrond de Motvorm een passiefoefening. De achtergrond toont van links naar rechts de Utthita Hasta Padahastasana, de Konasana en wederom Utthita Hasta Padahastasana uit de klassieke yoga.

We blijven als docent Yoga Nagna (naturistisch yoga) nog even in onze mijmeringen; beter uitgedrukt in mijn mijmeringen. Ik had destijds  — in de vorige eeuw —  mazzel met de opkomst van de naaktstranden. In de huidige tijd verdwijnen er eerder naaktstranden, dan dat er bij komen. Naaktrecreanten spreken zich meer uit over de aard van hun vakantie.

We moeten van de belangstelling voor Yoga-Nagna niet te veel verwachten. Ligt onze praktijk nabij een goed bezet naaktstrand, dan is de kans groter. Ook kan naaktzwemmen in een nabij zwembad, een rol spelen in het bij elkaar halen van zo'n naturistisch groepje. Zo kan eveneens een een plaatselijke naturisten vereniging helpen. In het begin mogen we al blij zijn, met een huiskamergroepje passiefoefeningen, geronseld onder onze ervaren cursisten uit gekleed yoga. Maar de huidige preutse trend  — gelijk de mode —  kan plotseling weer omslaan en dan moeten we er klaar voor zijn!

Het voorbeeld voor anderen

Een goede docent is in de eerste plaats het stimulerend voorbeeld voor zijn pupil. Op de afbeelding hieronder zien we de yogajuf bij het lesgeven, aan jonge kinderen (kinderyoga). Lesgeven vraagt in de kern talent.

De jogajuf is zwanger (een kindertekening).

Nu kan dat talent per leeftijdsgroep waaraan we lesgeven verschillen. Slechts enkelen hebben het talent om aan meerdere leeftijdsgroepen les te geven. We kiezen dus de leeftijdsgroep passend bij ons talent.

Het geven van nudistische lessen vraagt evenwichtige docenten, die onder regelmatige supervisie van collega's staan. Een geklede gastdocent werkt niet. Als docent staan we borg voor de fysieke en gevoelsmatige veiligheid van alle deelnemers in de groep. Hiervoor is een groep van volwassen vrijwilligers om ons heen erg handig.

Het vergaren van kennis

Van een docent zonder kennis valt niets te leren. De voorafgaande stelling is wat te bout. Ook van de instelling van de docent pakt de cursist wat op. Maar in het algemeen, dient de docent kennis over te dragen. In de eerste plaats doen we ervaring op in onze eigen jeugd.

Deze ervaring is voor het functioneren van een docent kinderyoga bepalend. Dan volgt de opleiding. Het kan zijn dat we het docentschap hebben opgepakt, via een rol als lesassistent in passiefoefeningen. Een andere mogelijkheid is een yogadocentenopleiding elders en een latere kennismaking met haptotantra.

Talent voor het lesgeven aan een bepaalde leeftijd of groep moet in de praktijk blijken. Zonder uitgebreide stages  — waarin men kan ervaren, of het gevoel voor groepen aanwezig is —  hebben aanvullende opleidingen geen zin. Bij het ontbreken van gevoel voor groepen, kan men zich beter richten op een-op-eenbegeleiding, danwel kleine groepjes.

Is het talent aanwezig, dan kunnen we kijken naar aanvullende opleidingen. Zo kunnen we kijken naar haptonomie, eutonie en Pilates. Verder is enige ervaring met sporttraining mooi meegenomen. Vergeet daarbij echter niet, dat yoga wezenlijk verschilt van (top)sport. Een andere mogelijkheid is een reguliere opleiding fysiotherapie. Alleen al vanuit de samenwerking met de huisarts is een dergelijke opleiding een aanrader. Met een zo'n opleiding kunnen we eventueel zelfs een eigen praktijk opzetten;

Natugroetjes, Louis van Gorkom.