Een yoga-aspect

Het ‘ademen’ in een yoga-oefening;

Ofwel het bewegen van middenrif en ribbenkast, zodat de longen zich kunnen legen en weer vullen. Dit als voorwaarde voor de gas-uitwisseling met het bloed; danwel ter ondersteuning van meditatie (Sanskr. pranayama)

Laat je lijf ademen!

Ademen is een natuurlijk proces. In de Cobrahouding — zoals in het plaatje hieronder wordt deze beweging in zekere mate beperkt. Louis van Gorkom op de foto hieronder is al flink op leeftijd dus heeft hij een beperkte achterwaartse lenigheid.

Een jonge Louis van Gorkom maakt de Cobrahouding.

Jonge mensen  — die dus leniger zijn —  zullen deze ademblokkade veel steviger voelen. Namelijk het strekken van de buik  — door de achterwaartse buiging —  blokkeert het verschuiven van de organen in de buik en daarmee het middenrif. De deze blokkade doet de adem stokken en dus hebben we de nijging de adem bewust over te nemen. Dit kan ons overkomen, maar het is beter als we ons lijf in een asana (yogahouding) gewoon laten doorademen.

Eerst leren ontspannen

Uit het bovenstaande voorbeeld blijkt, dat leren ontspannen voorgaat op het werken aan de ademhalingsoefeningen. Het is aan docenten deze volgorde te bewaken. Het loslaten tijdens het ondergaan van passiefoefeningen is hiervoor een goede test. Als voorbeeld denken we daarbij aan de Motvorm.

Dan is het de vraag in hoeverre de klassieke adembenadering van Yoga (pranayama) past bij de Westerse cursist. Veel van deze oefeningen hebben een religieus doel. In de praktijk werken we vaak met aangepaste vormen binnen Remedial-Yoga voor die cursisten, die deze oefeningen echt nodig hebben. Bij de meeste andere cursisten zijn de in oefeningen verborgen ademvormen genoeg. Dan blijft er nog een hand vol cursisten over, die echt gericht zijn op de Oosterse benadering. Zij kunnen na beheersing van een aantal asana's uit Yoga-Nagna persoonlijke begeleiding krijgen in de kern van Hatha-Yoga, ofwel Nauli en de “Maha Mudra” (grote mudra). Bij onvoldoende lenigheid is een advies voor de tantrische weg aangewezen.