Yogahoudingen

De Ūrdhva Dhanurāsana - een āsana;

Vanuit rugligging plaatsen we onze handen boven onze schouders. Dan zetten we onze knieën op. Vervolgens tillen onze billen van de vloer en komen daarbij zodanig omhoog, zodat we met ons lijf een achterwaartse boog vormen (Eng. Wheel Pose; Ned. Radhouding; Sanskr. ook: Chakrasana, asana = houding, chakra = wiel).

Op handen en voeten

De afbeelding hieronder is een symbolische weergave van de Urdhva Dhanurasana. In deze tekening (lijn-draadfiguur) zijn zowel de tweede arm als het tweede been achter het eerste verborgen.

De Urdva Dhanurasana.

We denken het tweede been en de tweede arm er gewoon bij, verder is de afbeelding nu hierboven voor uitvoering van de Urdhva Dhanurasana wel duidelijk. We ademen in de asana rustig door. Nodigt onze lenigheid er toe uit dan mogen we met handen of voeten nog wat oplopen. Echter pas op voor stuiken. Het gebied waar het kan stuiken is op de afbeelding aangegeven met een rode punt. Verder hebben we de scherpte van de bocht in de rug op de afbeelding wat overdreven. Het mag daar zeker geen pijn doen! Een alternatief voor ouderen is de Vlakplaathouding.