FAQ

Veel gestelde vragen met antwoorden

Allereerst dit is een uitdagende site bedoeld voor mensen, die menselijke, sociale naaktheid zien als een mogelijke staat van zijn. Wie daar een probleem mee heeft moet hier niet zijn! Verdere beweringen, bezweringen of vragen hierover laten we in de prullenbak verdwijnen. Dan blijven er nog de zinvolle vragen over. Hier volgen de veel voorkomende met antwoorden:

Vragen over de frame-versie

 Waarom is de site Natspel.nl nog niet af? We waren een heel eind met de vorige versie van deze site. Toen kwamen er bots die met behulp van kunstmatige intelligentie, naar afbeeldingen zochten. We konden de financiële risico's daarvan niet dragen.

Wat gebeurt er met de oude versie van Natspel.nl? Deze wordt omgebouwd naar lesmateriaal en vormt met zijn inhoud nog steeds het sjabloon voor deze nieuwbouw. Verder zoeken wij een uitgever, die het gehele project overneemt.

Hoe ver zijn jullie met het lesmateriaal? Een voorlopige versie is voor cursisten en actieve ex-cursisten verkrijgbaar.

Wordt het lesmateriaal nog steeds aangevuld? We werken hard om het lesmateriaal bij te werken, maar dit proces heeft meer dan een jaar stil gelegen.

Waarom staan er zoveel links op de pagina's in het lesmateriaal? Vergeet niet dat het vroeger een website was! Veel pagina-links waren toen bedoeld om Google uit de tent te lokken. Dit heeft voor de website goed gewerkt. Nu met de overstap naar lesmateriaal zijn deze niet meer zinvol. Het verwijderen neemt tijd. Door de toevoeging van pagina's komen er ook weer nieuwe links bij. We blijven het plaatsen of verwijderen van links constant overwegen.

De introductiepagina over huiskamercursussen in het lesmateriaal is veranderd! Geven jullie in Drachten nog huiskamercursussen? In het lesmateriaal gaat het nu als intro, over het opzetten van een huiskamercursus; de taak is veranderd. Echter in Drachten geven we nog steeds huiskamerlessen.

Waar vind ik de asana's, die vroeger op de site stonden? Deze asana's staan nu in het lesmateriaal. Verder kun je bij de huidige site  — in het menu —  kijken naar: ‘Meer Yoga-Nagna’. Hierachter zit een Engelse site met vrij veel asana's.

Kan er op de site ook een lijst komen met de namen van de asana's die op het lesmateriaal staan? Dit geeft scheve verwachtingen bij de bezoekers van de site, bovendien is het veel werk! Voorlopig zijn we daar nog niet aan toe. We denken er aan de laatste versie van het lesmateriaal hier te vermelden.

Hebben met de overgang naar het lesmateriaal de preutsheid definitief verlaten? Inderdaad; we bouwen door aan ‘de oude website’, maar nu zonder restricties. Een mogelijke ingang zit bij ‘Dakini’! Ook zijn sommige nieuwe afbeeldingen vanuit erotische standpunten gemaakt en ligt er meer nadruk op details.

Wat is de huidige versiedatum van het lesmateriaal? Het lesmateriaal is momenteel bijgewerkt tot 08-10-2021.

Vragen over de HTML5-versie

Komt Natspel.nl ooit los van Webwerk? De rechtstreekse verbinding van Natspel.nl met Webwerk was een noodgreep om onze positie in Google enigszins te bewaren. Inmiddels heeft Natspel.nl een voorlopige voorkant gekregen. We denken nog na over een meer pakkende tekst; suggesties zijn welkom.

Waar komt de verbinding met Webwerk? De verbinding met Webwerk loopt via de pagina ‘Vrijwilligers’.

Waar vind ik de gewone oefeningen? De ingang (via links) naar een beperkt aantal gewone oefeningen, staat op de pagina “Oefeningen”. Er zitten nog meer oefeningen in de planning.

Wat doen jullie met zwervende Sanskrietnamen? De namen van asana's zonder links zijn bedoeld, om in de toekomst een pagina aan te linken. Ze komen uit de vorige versie van deze site. Voorlopig zal de lezer helaas deze ontbrekende asana's, zelf via een zoekmachine op moeten zoeken. Naakt of gekleed het is de zelfde yoga en het web staat vol met info over yoga!

Wat moeten wij met zwervende Nederlandse namen? Soms zijn deze namen algemeen bekend binnen de yogawereld en dus gewoon te Googelen. Bij andere namen uit haptoyoga ligt het moeilijk; helaas. We hopen binnen enige tijd met de aanvullende pagina's te komen, maar het maken van tekeningen kost tijd. Wel kan men zich als naaktmodel aanmelden.

Komt er weer een rubriek “Thuis oefenen”? Een dergelijke rubriek vraagt de beschrijving van veel oefeningen en asana's. Daarom moeten we helaas nog geruime tijd naar het lesmateriaal verwijzen.

Hoe gaat de roman aflopen? Dat hangt af van de inbreng van de lezers. Dus momenteel is de afloop van de roman nog steeds ongewis. We kijken uit naar de reacties.

Wanneer spelen de romanfragmenten rond Gerda? De inhoud uit deze fragmenten komt uit de periode dat haptotantra ontstond. De persoon Gerda als zodanig bestaat niet. Het is een samenvatting van vele cursistes uit die tijd. Dit geldt ook voor de andere figuren. Een uitzondering daarop is Louis. Dat is gewoon Louis van Gorkom. De romanfragmenten spelen in de tijd van teloorgang van haptotantra. In chronologische volgorde geef ik hier de onderwerpen: passiefmaatje, inleidingsfase, Banaanhouding, Bekkenlift, afleiden, inspanningsfase, ontspanningsfase, activeringsfase, nagna en tillen.

Waarom doet de link ‘Sanskriet’ het niet? Dat wisten we niet, want het is een externe site. We hebben deze Duitse Engelstalige site meerdere jaren gevolgd, alvorens we de links bij de asana's plaatsten. De oorzaak blijkt de overstap van .de naar .org zijn. We hopen de gemiste links zo langzamerhand bij te werken.

Waarom plaatsen jullie het Sankriet-transcriptie met accentjes alleen op de kopregel? We hebben de juiste plek voor deze tekens in utf-8 nog niet gevonden! De huidige tekens komen  — via Open office —  uit andere talen! Deze benadering is dus nog steeds primitief en werkt dus niet in de zoekmachines! Wie weet een programma, om deze tekens voor de namen van de asana's naar voren te halen? Sanskrīt zit in utf-8 ergens rond de &#2350. De gezochte tekens kunnen ervoor of daarna zitten. Het was zoeken naar een spelt in een hooiberg. We zijn nu bezig met de aanpassing van de Sanskrīt-namen in de kopregels.

Zitten er ook tekens voor andere talen bij? Ja, maar daar hebben we geen last van!

अर्ध मत्स्येन्द्रासन

Hoe zit het met het Sanskrīt? In de semi-kop hierboven staat “Ardha Matsyendrāsana”. De grote tekst werkt als een afbeelding. We lezen van links naar rechts en van boven naar beneden. Het is een kopie uit Google. Komt er nog een pagina over Sankriet? Zolang we nog onvoldoende info hebben over Sanskrīt in utf-8 niet. Dit is dus een plan, dat we verschuiven naar de toekomst! Maar we zijn er mee bezig. Wel staat er in webwerk nu een pagina met de symbolen voor Sanskriet in utf-8 transcriptie.

Vragen over de vereniging

Vormen (zijn) jullie een actiegroep? Ja, naast de reguliere activiteiten  — zoals Natspel, yoga en lijfwerk —  komen wij op voor de bevrijding van het naakte lijf. Voorlopig wij gaan dus uit van de naturistische beweging, zoals deze in de vorige eeuw vorm heeft gekregen. Soms organiseren wij een wat meer provocerende actie, of doen we mee aan een dergelijke actie. Zo vinden we dat parken moeten worden vrijgegeven voor naturistische recreatie.

Waar is nu ons account? Helaas is nu ons account op “Startpagina.nl” geheel verwijderd. Wij hebben sterke aanwijzingen, dat dit komt door de verbinding met Facebook, waardoor de regels ten aanzien van naakt en links zijn aangepast. Bovendien worden ze ook gehandhaafd; algoritme? Snel nogmaals een nieuw account aanmaken heeft geen zin.

We zoeken nieuwe sterke schouders!

Ik heb een half leven ‘Maha Vira’ op mijn schouders gedragen. Het ging om goede tijden met veel belangstelling voor haptotantra, maar er waren ook jaren, waarop de ondergang van Maha Vira nabij leek! Inmiddels ben ik 72 en helaas door mijn knie gegaan. Voor het voortzetten van “haptotantra” zal iemand mijn taken op zich moeten nemen. Zo niet zal dit nieuwe blad aan de yogaboom helaas verkleuren en dan verdorren;

Natugroetjes, Louis van Gorkom.