Wij zoeken vrijwilligers

Helpende handjes voor naakt yoga

Tegenwoordig heet de vorm van yoga voor nudisten waar wij aan werken haptotantra. Van onze vrijwilligers-in-spe  — indien ze de hier geworpen handschoen aannemen —  wordt verwacht dat zij de uitdaging van het nudisme tot de hunne maken.

Natuurlijk geven wij nieuwe vrijwilligers de mogelijkheid voor een gewenningsperiode. Wij geven les in huiskamercursussen over alle aspecten van haptotantra en Yoga-Nagna. De ervaring uit deze lesgroepjes, wordt verder meegenomen naar de vastlegging op deze site. Daarbij denken we nog steeds aan het uitgeven van een boek met dvd gekoppeld aan een nieuwe website.

Meer over onze vrijwiligers

Wij  — de vereniging Maha Vira —  draaien op de inzet van vrijwilligers. Omdat er vanzelfsprekend een natuurlijk verloop is onder onze medewerkers, zoeken wij telkens nieuwe vrijwilligers. Er is een decennium geleden extra ruimte bijgekomen op het web; dit in de vorm van Tao-massage.nl. Bovendien zijn er kortgeleden, enkele vrijwilligers (wegens omstandigheden) weggevallen. Daarbij loopt de belangstelling voor naturisme en nudisme rap terug.

Werken aan de website

Deze website is een voorbeeld van vrijwillige inzet binnen de vereniging. Het “Natspel-site-team” zoekt dus uitbreiding met creatieve mensen, zodat we deze site interessant kunnen houden. Een site die niet dynamisch is raakt in de vergetelheid. De vrijwilligers van het “Natspel-site-team” werken samen via het internet, dus is het voor hen niet nodig om in het Noorden van het land dichtbij Drachten te wonen. In de vorm van “Webwerk” hebben zij een eigen testplek op de site gekregen. In deze hoek zijn we net begonnen met HTML5. en deze hoek is dus de Lay-out nog lang niet af.

Voor de andere activiteiten  — waarvan de kernactiviteit is, het ontwikkelen van een yogavorm aangepast aan de mogelijkheden van het naturisme —  die wij als vereniging opzetten; zijn wij eveneens voor een groot deel afhankelijk van vrijwilligers. De bovengenoemde vorm van yoga voor nudisten heet nu “haptotantra”.

Modellen voor deze site

Van onze vrijwilligers-in-spe  — indien ze de hier geworpen handschoen aannemen — wordt verwacht, dat zij de uitdaging van het nudisme tot de hunne maken. Wel hebben wij de mogelijkheden voor een gewenningsperiode. Natuurlijk zoeken we ook modellen voor foto's en video's. Naast de stills zijn het vooral de bewegende beelden, die in sommige oefeningen klaarheid kunnen geven. Immers tussenvormen en tempo zijn slecht of niet uit foto's met tekst te halen. Dit speelt vooral bij de Moves. Door gebrek aan geheugenruimte en modellen, zijn we nog niet aan het plaatsen van dergelijk materiaal toegekomen. Daarbij zijn vanzelfsprekend ook amateur fotografen en illustrators welkom; wel staan we tevens voor elkaar model.

Yogales in huiskamercursussen

Wij geven les in huiskamercursussen over alle aspecten van haptotantra. De ervaring uit deze lesgroepjes, wordt verder meegenomen naar de vastlegging op deze site. (Daarbij komt eventueel een boek met de werktitel “Haptotantra Werkboek”. Het is de bedoeling dat dit een standaardwerk over haptotantra wordt).

Veel ligt al vast, maar net zo veel, moet nog nader worden bekeken. Onze cursisten ervaren weekin-weekuit in kleine groepjes dat haptotantra voor hen geeft, wat ze in andere benaderingen van yoga en tantra niet konden vinden. Het geeft ons de overtuiging om door te gaan. Helaas wordt er nu  — door gebrek aan belangstelling —  alleen nog maar in Drachten (Friesland) les gegeven. We raden cursisten-in-spe, die verder van Drachten wonen aan zelf een oefengroepje op te zetten.

Als assistent leren lesgeven

Deze huiskamercursussen yoga zijn financieel alleen haalbaar binnen een vereniging met voldoende vrijwilligers. We doen het voor elkaar, daarom blijft het haalbaar. Wie les geeft, ontvangt les van een ander. Zo geven huiskamercursussen de mogelijkheid, om op een één-op-één basis  — in de praktijk —  te leren lesgeven. Dit leren lesgeven kan zelfs gratis zijn, omdat deze lesgevers-in-spe de basis vormen voor nieuwe huiskamergroepjes. Daarmee is de cirkel rond. Zolang haptotantra nog niet is uitontwikkeld, is de bovenstaande vorm (als vrijwilliger) echter de enige manier voor wie zich in het lesgeven van haptotantra wil bekwamen.

Zo geven wij de mogelijkheid om als les-assistent  — onder begeleiding van een ervaren lesgever —  meteen de praktijk van het lesgeven te ervaren. De lesassistent  — aspirant lesgever —  krijgt een klein element van de les. Dit stukje les wordt eerst zorgvuldig uitgelegd. Tijdens de les, wordt met tevoren afgesproken handgebaren-NGT aangegeven waar in de les, de lesassistent de les mag overnemen. Dus krijgt deze lesgever-in-spe vrij snel inzicht in eigen capaciteiten. Vanuit dit zelfvertrouwen, wordt verder gewerkt aan de moeilijkere onderdelen;

Natugroetjes, Louis van Gorkom.