Een brokje geschiedenis

Het ontstaan van haptotantra

“Haptotantra” is holistisch, intens loslaat- en ontspanningslijfwerk waarin elementen van de haptonomie een voorname rol spelen. Anders dan Yoga en Tantra is haptotantra volledig religieus neutraal en in tegenstelling tot de haptonomie, moet haptotantra niet worden gezien als therapie.

Een yogavorm voor naturisten

Aan de wieg van haptotantra (haptoyoga) ligt een zoektocht naar een passende aanpak van Yoga voor naturisten en nudisten. Het begon allemaal met een aantal cursisten die ik binnen kreeg via de naaktzwemvereniging. In deze huiskamergroepjes was het vanzelfsprekend, dat deelnemers tijdens de yogales naakt waren. Al gauw kwam de vraag op of we niet zinvoller konden omgaan met de naakte huid. Zo slopen er tantrische elementen in de les zoals het strelen met struisvogelveren.

Om de gevoelsmatige veiligheid te waarborgen werd er naar de haptonomie gekeken. Dus werd het ontspanningswerk aangevuld met de eutonie. Men hoeft immers het wiel niet twee keer uit te vinden. Ondertussen ontstonden er aparte groepjes van ervaren cursisten, waarin het gemakkelijker was om te experimenteren. Wat later kregen deze groepje een officiële status met de duiding “experimentele groepjes”.

Er werd bewust gezocht naar mensen met ervaring voor deze groepjes, want er was inmiddels het gevoel dat we op de drempel stonden van een nieuwe, revolutionaire aanpak. Vanzelfsprekend was haptonomie één van de gezochte deskundigheden voor de deelnemers aan deze “experimentele groepjes”. In de loop van de tijd brachten zij een pallet aan deskundigheid binnen. Onder deze deelnemers zaten mensen met een medische opleiding, yogadocenten en fysiotherapeuten.

Broedplaats voor haptotantra

In deze experimentele vorm ontstond inmiddels een aanpak waar iedereen van genoot. Het begrip njutning werd geïntroduceerd. Ook ontwikkelende we het improviserend lesgeven met meer mensen, waarbij voor de communicatie gebarentaal werd gebruikt. Dit bracht de passieve oefeningen binnen de standaardles. (Voor de eerste experimenten  — in de jaren '70 van de vorige eeuw —  gebruikten we ASL omdat er over Nederlandse Gebarentaal nog onvoldoende informatie was.)

Het gebruik van het passieve element versterkte de lesbeleving zodanig, dat de belangstelling voor de paranormale elementen van yoga en tantra bij de meeste deelnemers verdween. In tegenstelling tot Yoga-Nagna, kwam de nadruk kwam dus steeds meer te liggen op de ontspannende uitwerking van het werken met sensualiteit.

Hoewel veel reeds vorm heeft, is haptotantra nog niet af. Het is nu aan de durfals onder de mensheid, om dit nieuwe ‘blad aan de yogaboom’ op te pakken, zodat het in een natuurlijke evolutie kan voltooien. Men kan vast inspiratie opdoen door de romanfragmenten, ontstaan uit de ervaringen van onze ex-cursisten te lezen. Wij ontlenen in het geheel geen rechten aan dit materiaal;

Natugroetjes, Louis van Gorkom.